Now showing items 7-7 of 7

  • Zapobieganie marginalizacji społecznej głównym zadaniem Siemachy (added: 2019-06-24) 

    Bocheńska-Seweryn, Maria; Worek, Barbara (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
    "W debacie poświęconej przekształceniom i procesom, jakie zachodzą w nowoczesnym czy ponowoczesnym świecie, często pojawiają się głosy dotyczące kondycji rodziny i wyzwań, jakie przed nią stoją w związku z radykalnie ...