Now showing items 4-4 of 4

  • Wykrywanie kłamstwa przez nauczycieli (added: 2020-02-10) 

    Wrońska, Małgorzata; Huszcza, Martyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
    The article presents studies in the diagnostic quality o f teachers’ assessment o f behavioural and verbal premises o f deception chosen from literature. Participating in the studies were 100 teachers specialising in ...