Now showing items 5-6 of 6

  • Socio-IT aspects of e-learning (added: 2019-02-21) 

    Woźniak-Zapór, Marta; Grabiński, Tadeusz; Jovanović Gavrilović, Biljana; Gligorić, Mirjana; Glušac, Danijela; Smutek, Halina; Prorok, Magdalena; Kościelniak, Grzegorz; Vesin, Boban; Klašnja-Milićević, Aleksandra; Marošan, Zoran; Savić, Ninoslava; Jošanov, Borislav; Grzyb, Mariusz; Rymarczyk, Sebastian; Maj, Bernard; Sorkowska-Cieślak, Kinga (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
    Preface: The monograph presents issues of contemporary e-learning in its broadest sense. Methods, tools, formal and legal aspects of distance learning as well as socio-ethical conditions have been discussed here.The ...
  • Uczelniany system kształcenia na odleglość a KRK (added: 2014-02-26) 

    Woźniak-Zapór, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
    Na rynku pracy najbardziej pożądana jest wiedza, umiejętności oraz kwalifikacji. KRK dla Szkolnictwa Wyższego opisują efekty kształcenia, czyli kwalifikacje jakie student zdobywa w czasie studiów. W związku z tym proces ...