Now showing items 1-1 of 1

  • Przeobrażenia prawa pracy a jego funkcja ochronna (added: 2020-02-11) 

    Pisarczyk, Łukasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
    "Wobec dokonujących się przekształceń społeczno-gospodarczych i technologicznych, a zwłaszcza w obliczu światowego kryzysu ekonomicznego pojawiają się poważne wątpliwości dotyczące roli, jaką wobec tych zjawisk powinno ...