Now showing items 1-1 of 1

  • Reformy administracji publicznej - ujęcie personalistyczne (added: 2019-06-21) 

    Bombała, Bronisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
    (...) "Czynnikami, które mają fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania administracji publicznej, są: prawo, etyka i polityka. Problemy i patologie występujące w administracji mają swe źródła właśnie w źle zbudowanym ...