Now showing items 1-1 of 1

  • Ochrona danych osobowych pacjenta w świetle obowiązujących przepisów prawa (added: 2018-08-23) 

    Rej-Kietla, Anna; Kryska, Sandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
    Ochrona danych osobowych wynika przede wszystkim z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zawierającej zapis o prawie do prywatności. Normy dotyczące tego zagadnienia odnajdziemy także w prawie cywilnym i karnym, a pewne ...