Now showing items 1-1 of 1

  • Istraživačka saradnja između Poljske i Srbije u oblasti biznisa (added: 2015-02-17) 

    Paszek, Zbigniew (Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2014)
    U praksi, saradnja zasnovana na principu uzajamnosti uključuje, nažalost, samo Poljake i Srbe koji učestvuju na akademskim konferencijama i objavljuju naučne članke. Akademska i istraživačka aktivnost treba da počiva na ...