Now showing items 1-1 of 1

  • Z genezy pojęcia obywatelstwa (added: 2019-06-21) 

    Nieć, Mateusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
    "Idea obywatelstwa kształtowała się jako autonomiczna sfera aktywności ludzkiej równolegle z rozwojem polis i polityki. Trudno jest określić pierwotne znaczenie terminu polis - przyjmuje się, iż początkowo oznaczała ...