Now showing items 1-1 of 1

  • Z doświadczeń historyka prawa jako biegłego sądowego (added: 2020-02-18) 

    Uruszczak, Wacław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
    Wymiar sprawiedliwości rozumiany jako działalność sądów opiera się na zasadzie znanej w swej łacińskiej formule iura novit curia, czyli „sąd zna prawo" pochodzącej od średniowiecznych glosatorów. Reguła ta oznacza, że ...