Now showing items 1-1 of 1

  • Wajdy portret podwójny (added: 2020-10-12) 

    Preizner, Joanna (Instytut Sztuki Pan; Stowarzyszenie LIBER PRO ARTE, 2008)
    "Historyk filmu, decydując się na napisanie książki poświęconej Andrzejowi Wajdzie, staje przed trudną decyzją. Może bowiem napisać biografię Mistrza, może napisać monografię jego dzieł, może skupić się tylko na jednej ...