Now showing items 2803-2822 of 4026

 • Salafici w Egipcie i Tunezji w obliczu Arabskiej Wiosny (added: 2019-04-09) 

  Tonta, Rachela; Pędziwiatr, Konrad (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  One of the results of the Arab Spring, both in Egypt and Tunisia, was rise in popularity of the ultraconservative Salafi movement. Despite one-sided media coverage, Salafists cannot be equated only with violence, because ...
 • Salezjański Wolontariat Misyjny "Młodzi Światu" (added: 2019-07-11) 

  Pszczółkowska, Ilona
  Ze wstępu: "Współczesny człowiek, wciągnięty w wir życia, w pogoń za zyskiem, zalewany niezliczoną ilością informacji i zaplanowanych spotkań, a przy tym zmęczony i znudzony codziennością, coraz częściej tęskni za życiem, ...
 • Samobójstwa w Tatrach w latach 2000-2010 (added: 2020-02-10) 

  Staszel, Renata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The paper presents what the author believes to be the most important information concerning suicides in the Polish Tatra Mountains from 2000 to 2010. It presents the most frequent manners o f committing suicide and suicide ...
 • Samodzielność samorządu terytorialnego (wybrane zagadnienia) (added: 2019-06-21) 

  Chlipała, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "Jedną z podstawowych zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego jest jego samodzielność. Konstytucja oraz ustawy samorządowe przyjmują, że samorząd terytorialny wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność ...
 • Samoocena przygotowania absolwentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego kierunku pielęgniarstwo, do wykonywania zawodu pielęgniarki – badania pilotażowe (added: 2014-06-02) 

  Romanowska, Urszula; Lizak, Dorota (2014-06-02)
  Ocena stopnia przygotowania danej osoby do wykonywania określonego zawodu, po-winna stanowić jeden z podstawowych elementów kształcenia. Ewaluacja winna stanowić nieodłączny element procesu kształcenia, gdyż na jej podstawie ...
 • Samorząd gminny w Polsce a i w Niemczech. Wybrane zagadnienia (added: 2019-06-27) 

  Lewandowska-Malec, Izabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Losy samorządu terytorialnego w Polsce i w Niemczech kształtowały się odmiennie w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej. W latach 1918- 1939 w Polsce funkcjonował samorząd terytorialny, początkowo według ...
 • Samorząd gospodarczy – wybrane zagadnienia (added: 2019-06-14) 

  Tor, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "W administracji lokalnej realizującej także cele publiczne w sferze gospodarki, spotykamy się ze specyficznym zjawiskiem polegającym na tym, że obok organów administracji rządowej, podlegających bezpośrednio władzom ...
 • Samorząd miejski w Lublinie w początkach II Rzeczypospolitej (added: 2020-02-13) 

  Szewczak-Daniel, Mariola (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Podstawę prawną organizacji i funkcjonowania samorządu lubelskiego w pierwszych latach II Rzeczypospolitej stanowił Dekret o samorządzie miejskim z 4 lutego 1919 r., zwany dekretem lutowym, który obowiązywał w 150 miastach ...
 • Samorząd terytorialny a zasada pomocniczości (added: 2019-06-21) 

  Chlipała, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Funkcjonowanie zasady pomocniczości (subsydiarności) na gruncie prawa poprzedza jej występowanie jako myśli, idei filozoficznej. Za prekursorów zasady pomocniczości przyjmuje się w szczególności Arystotelesa oraz św. ...
 • Samorząd terytorialny w Polsce : zarys wykładu, kazusy, wybór źródeł (added: 2018-02-23) 

  Lewandowska-Malec, Izabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  ZE WSTĘPU: W niniejszym opracowaniu omówiono tradycje nauki polskiej w definiowaniu pojęcia samorządu terytorialnego wraz z takimi jego podstawowymi cechami, jak osobowość prawna, samodzielność czy formuła decentralizacji. ...
 • Samorząd terytorialny w Polsce zarys wykładu, kazusy, wybór źródeł (added: 2020-05-11) 

  Lewandowska-Malec, Izabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  Ze wstępu: "Samorząd terytorialny jest jedną z najważniejszych instytucji III Rzeczypospolitej. Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie jego struktury na podstawie obowiązujących ustaw ustrojowych. Najstarszą ...
 • Samorządem, jak ongiś, Polska stać będzie. Zagadnienia genezy, podstawy prawnej, funkcjonowania i prób reformy samorządu wojewódzkiego w IIRP, ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza i Wielkopolski (added: 2020-02-20) 

  Tarnowska, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Problematyka samorządu w okresie II RP coraz częściej pojawia się na łamach specjalistycznych czasopism historyczno-prawnych czy też w odrębnych, przywołanych poniżej monografiach. Jednocześnie, choć samorząd wojewódzki ...
 • Samotność idei? : społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie (added: 2018-02-26) 

  Chluska, Anna; Pietrzyk-Reeves, Dorota; Majorek, Marta; Dzwończyk, Joanna; Stach, Łukasz; Sobolewska-Myślik, Katarzyna; Ścigaj, Paweł; Borowiec, Piotr; Kułakowska, Małgorzata; Giza, Dominika; Wojniak, Justyna; Musiał, Wojciech; Kloc, Tomasz; Głogowski, Aleksander; Frątczak, Anna; Karpiel, Łukasz; Krauz-Mozer, Barbara (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Celem niniejszej pracy jest próba przedstawienia kształtu obecnych relacji i stosunków między społeczeństwem obywatelskim a wspomnianymi ideami czy procesami społecznymi.Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników jest ...
 • Samowystarczalność obronna czy wspólnota interesów podstawową determinantą projektowania bezpieczeństwa RP (added: 2018-08-03) 

  Mickiewicz, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Współczesny dylemat polskiej polityki bezpieczeństwa to kwestia zapewnienia bezpieczeństwa państwa poprzez uzyskanie samowystarczalności obronnej lub konsolidacji regionalnych systemów bezpieczeństwa. Rozwarstwienie się ...
 • Samozatrudnienie kobiet na polskim rynku pracy. Próba analizy zjawiska (added: 2019-06-07) 

  Momot, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  „To change the world, one has to change the ways of making the world, that is, the vision of the world and the practical operations by which groups are produced and reproduced” (Pierre Bourdieu). Recently, gender relation ...
 • Sądownictwo w dobrach magnackich w XVII wieku (added: 2020-02-21) 

  Ujma, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Problematyka szlacheckiego, miejskiego i wiejskiego wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. doczekała się okazałej bibliografii, w tym edycji źródłowych oraz opracowań syntetycznych. Podjęto także próby ...
 • Scarcity of Food: a Factor Destabilising Security in the MENA Region (added: 2020-05-26) 

  Diawoł-Sitko, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Niniejszy artykuł analizuje wpływ bezpieczeństwa żywnościowego na stabilność polityczną w regionie MENA na szczeblu państwowym, regionalnym i indywidualnym. Omówiono także ocenę skuteczności rządów w regionie pod względem ...
 • Screening of the pelvic floor muscle strenght of female physiotherapists (added: 2019-07-25) 

  Šárka, Tomková; Daniel, Gurín; Ingrid, Špringrová Palaščáková (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Introduction: The study compares contractions of pelvic floor muscles of female physiotherapists examined per vaginam with the results of the tests presented using Peritone device. Materials and methods: 23 female ...
 • Search for New Tests (added: 2019-05-29) 

  Saldžiūnas, Vitas; Kovalenko, Aleksandras (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  "Widely known sources (Mangan, Armitage, Adams, 2008; Matte, 2012; Raskin & Honts, 2002; Shurany & Chaves, 2010) state that minimum 90% criterion accuracy may be achieved when using Control Question Tests (CQT) in ...
 • Searching for the justification of American hawks' policy (added: 2014-01-26) 

  du Vall, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Hawks: prominent American Neoconservatives following hard-line and uncompromising attitude in foreign policy. This term is often used to define the beneficiaries of the status quo, people holding the power who practice ...