Now showing items 3-4 of 4

  • Regionalna obrona terytorialna – możliwości i szanse współpracy (added: 2019-06-29) 

    Klisz, Maciej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
    Autor przedstawia doktrynalne podstawy prowadzenia współpracy międzynarodowej przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Opisuje obecne formaty współpracy politycznej, takie jak Grupa Wyszehradzka, Trójkąt Weimarski ...
  • Trójkąt Weimarski: bilans i perspektywy współpracy (added: 2018-08-16) 

    Koszel, Bogdan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
    The author analyzes the genesis of the Weimar Triangle and its contribution to Polish integration with NATO and the European Union. Despite many differences, and differences in interests between the three partners, the ...