Now showing items 8-8 of 8

  • Wielokulturowość Szwajcarii w procesie zmiany (added: 2019-05-20) 

    Porębski, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
    "Dzisiejsza sytuacja kulturowa Szwajcarii jest po części odzwierciedleniem jej położenia geograficznego (pośrodku centralnego masywu Alp, w którym pojawiały się grupy ludności mówiące różnymi językami) oraz liczącej dwa ...