Now showing items 841-860 of 1073

 • Taiwan’s Campaign for United Nations Participation (added: 2019-05-21) 

  Cheng-yi, Lin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  From introduction: "In terms of population, territory, govemment, foreign relations, economic development, and democratization, and under international law, Taiwan has every right to become a member of the United ...
 • Tajemnica telekomunikacyjna a możliwość ujawnienia danych billingowych (added: 2020-01-28) 

  Witański, Mateusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Ustawa Prawo telekomunikacyjne wprowadza do polskiego prawa pojęcie tajemnicy telekomunikacyjnej. Przez to pojęcie rozumie się ochronę danych telekomunikacyjnych. Na podstawie tych danych tworzone są jednak zestawienia ...
 • Tania siła robocza determinantą rozwoju gospodarczego Chin (added: 2019-04-24) 

  Musiałek, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Z wprowadzenia: " Ponad 30 lat temu ukazał się artykuł Industrializacja kapitalistycznych krajów Azji Południowo-Wschodniej, w którym twierdzono, że rozwijający się kraj, chcąc osiągnąć sukces gospodarczy na skalę globalną, ...
 • Tea Party jako prawicowy odłam Republikanów (added: 2019-04-23) 

  Chorośnicki, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Historia amerykańskich partii politycznych jest pozornie prosta. System dwóch konkurujących partii wyrósł ze wzorów brytyjskich, ale zadomowił się w Stanach Zjednoczonych na dobre. Oczywiście przez wszystkie lata istnienia ...
 • Telewizyjna reklama polityczna w amerykańskich wyborach prezydenckich (added: 2019-06-24) 

  Płudowski, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Historia amerykańskiej telewizyjnej reklamy politycznej sięga 5 października 1948 roku, kiedy to Harry Truman zakupił czas antenowy od stacji telewizyjnej, by skomunikować się z amerykańskimi wyborcami (Wood 1990)'. W ...
 • Tendencje eurosceptyczne na Ukrainie po Rewolucji Godności (added: 2021-03-17) 

  Kęsek, Rafał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  In this article, the author characterizes Eurosceptic tendencies in Ukraine after 2014. Describes the main political forces that use this discourse to strengthen their political position. The text also includes the ...
 • Tendencje liberalizacyjne we współczesnej polityce handlowej Unii Europejskiej (added: 2019-04-24) 

  Czermińska, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Z wprowadzenia: "Globalizacja gospodarki światowej oznacza zarówno proces, jakim jest zwiększanie dynamiki międzynarodowych przepływów gospodarczych, w tym wymiany handlowej, jak i główny efekt w postaci wzrostu współzależności ...
 • Tendencje rozwoju przedsiębiorstw etnicznych w Stanach Zjednoczonych (added: 2019-05-21) 

  Banaś, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Historia rozwoju przedsiębiorstw etnicznych w Stanach Zjednoczonych ostatnich stu lat ukazuje wyraźną korelację dwóch czynników: struktur społeczno-politycznych kształtujących środowisko, w jakim podejmowano działalność ...
 • Teoretyczne aspekty współczesnego populizmu (added: 2019-04-23) 

  Marczewska-Rytko, Maria (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Z wprowadzenia: "Definiując pojęcie populizmu, Jerzy Szacki wskazał jego trzy ujęcia. W pierwszym znaczeniu populizm jest utożsamiany z pojęciem demofilii i oznacza idealizowanie ludu, w drugim stanowi synonim demagogii, ...
 • Terrorism in the Russian Federation: Fear and Threat or Tool and Opportunity? (added: 2021-08-30) 

  Strzelecki, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Federacja Rosyjska boryka się ze zjawiskiem terroryzmu od trzech dekad, tj. od chwili jej powstania jako samodzielnego państwa wyłonionego po rozpadzie Związku Radzieckiego. Spektakularne zamachy terrorystyczne, chociaż ...
 • Terroryzm zagrożeniem dla bezpieczeństwa międzynarodowego i praw człowieka (added: 2020-02-03) 

  Kraj, Kazimierz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Problemy związane z naruszaniem praw człowieka i swobód obywatelskich stają się podstawowym zagadnieniem demokratycznej odpowiedzi na terroryzm. W wyniku reakcji na zagrożenie terrorystyczne, demokracja oraz prawa człowieka ...
 • The American Presidency, the 2008 Election, and the U.S. Constitution's Natural Born Citizenship Proviso (added: 2019-05-08) 

  Duggin, Sarah Helene; Collins, Mary Beth (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Who can be president of the United States? This question matters a great deal to 2008 Republican presidential candidate John McCain, who was born in the Panama Canal Zone, as well as to many other American citizens born ...
 • The Bill of Rights and Judicial Review in the American Constitution of 1787 (added: 2019-05-21) 

  Bryk, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "It is a thesis of this article that the Bill of Rights in the Constitution facilitated the practice of federal judicial review. There were no explicit statements about review in the Bill of Rights but it conditioned the ...
 • The Blues, the Greys, and the Red & Whites (added: 2019-05-07) 

  Chlipała, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "United States armed forces are today among the most powerful armies in the world. Currently only the active personnel of land forces of United States Army exceeds 519 000 soldiers. added on top of that should be the ...
 • The Bundeswehr: a Parliamentary Army (added: 2021-06-28) 

  Kruk, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Artykuł omawia rolę Bundeswehry jako armii parlamentarnej i koncepcję wewnętrznego przywództwa w armii. Zwrócono uwagę na funkcje komisji ds. obrony w kontroli funkcjonowania Bundeswehry oraz szczególną rolę pełnomocnika ...
 • The Catholic Church and Globalization. Catholic-Jewish Relations sińce Vatican II: Approaching the 40th Anniversary of Nostra Aetate (added: 2019-05-20) 

  Obirek, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  From introduction: "One of the most important achievements of the 20lh century theology is the conviction that every religion is a path toward salvation for its followers. This conviction is calłed “religious pluralism”. ...
 • The charter of fundamental rights of the European Union: questions, problems and perspectives (added: 2019-06-21) 

  Ryland, Diane (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "The Charter of Fundamental Rights of the European Union was signed and solemnly proclaimed in Nice in December 2000. A large ąuestion accompanied its inception, namely: what would be the status of this Charter? That ...
 • The Concept of Corporate Social Responsibilities - the Impact on Practice (added: 2020-02-03) 

  Djordjević, Momčilo (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Niniejszy artykuł koncentruje się na odpowiedzialności społecznej biznesu (corporate social responsibility), omawiając następujące zagadnienia: organizacja niezadowolonych konsumentów (ochrona konsumenta i ochrona ...
 • The defence of the european values and social model face the challenge of globalization (added: 2019-04-24) 

  Martos, Luis Palma (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  From introduction: "The work whose introduction we are about to start is to offer a general view of the current situation of the Welfare States in the countries of the European Union, outlining the characteristics of the ...
 • The EU enlargement from the human rights perdpective. EU efficiency of protection of foundamental rights: The role the UE Fundamental Rights Agency (added: 2019-04-08) 

  Bednarczyk, Bogusława (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Politykę UE w zakresie praw człowieka można podzielić na skierowaną do wewnątrz i tę skierowaną na zewnątrz. Tę pierwszą realizuje w swoich działaniach Agencja Praw Podstawowych, można tu także zaliczyć rezolucje Parlamentu ...