Now showing items 751-770 of 1073

 • Salafici w Egipcie i Tunezji w obliczu Arabskiej Wiosny (added: 2019-04-09) 

  Tonta, Rachela; Pędziwiatr, Konrad (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  One of the results of the Arab Spring, both in Egypt and Tunisia, was rise in popularity of the ultraconservative Salafi movement. Despite one-sided media coverage, Salafists cannot be equated only with violence, because ...
 • Samorząd gminny w Polsce a i w Niemczech. Wybrane zagadnienia (added: 2019-06-27) 

  Lewandowska-Malec, Izabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Losy samorządu terytorialnego w Polsce i w Niemczech kształtowały się odmiennie w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej. W latach 1918- 1939 w Polsce funkcjonował samorząd terytorialny, początkowo według ...
 • Samowystarczalność obronna czy wspólnota interesów podstawową determinantą projektowania bezpieczeństwa RP (added: 2018-08-03) 

  Mickiewicz, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Współczesny dylemat polskiej polityki bezpieczeństwa to kwestia zapewnienia bezpieczeństwa państwa poprzez uzyskanie samowystarczalności obronnej lub konsolidacji regionalnych systemów bezpieczeństwa. Rozwarstwienie się ...
 • Samozatrudnienie kobiet na polskim rynku pracy. Próba analizy zjawiska (added: 2019-06-07) 

  Momot, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  „To change the world, one has to change the ways of making the world, that is, the vision of the world and the practical operations by which groups are produced and reproduced” (Pierre Bourdieu). Recently, gender relation ...
 • Selected Slovak and European security contexts (added: 2014-11-26) 

  Pružinský, Michal; Varhol’ák, Peter (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
 • Separatyzm islamski w regionie autonomicznym Sinciang-Ujgur (added: 2019-04-02) 

  Romańczuk, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  W połowie lat 80. XX w. grupy separatystyczne, działające dotąd indywidualnie, połączyły swoje siły. Posunięcie to uświadomiło władzom ChRL, jak ogromne zagrożenie stanowią one dla integralności państwa chińskiego. Jedną ...
 • Siły operacji specjalnych (Wojska Specjalne) w konfliktach hybrydowych (added: 2018-08-03) 

  Królikowski, Hubert (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Przejęcie Krymu przez Rosję w 2014 r. i konflikt zbrojny na wschodzie Ukrainy, w których to wydarzeniach istotną rolę odegrały rosyjskie formacje specjalnego przeznaczenia, upowszechniły termin wojna hybrydowa. Stąd też ...
 • Siły Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy (added: 2018-08-07) 

  Koźmic, Wojciech (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
 • Siły zbrojne Algierii, Mauretanii, Maroka i Tunezji. Stan obecny i perspektywy (added: 2019-04-03) 

  Królikowski, Hubert (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Sił zbrojne Algierii, Maroka, Mauretanii i Tunezji są stosunkowo słabo opisane w polskiej literaturze naukowej. W każdym z tych czterech państw stan i możliwości rozwoju potencjału militarnego są inne, każde z nich w inny ...
 • Skarga do Strasburga - antidotum na złe prawo? (added: 2019-06-29) 

  Kolendowska, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  Z wprowadzenia: "4 listopada 1950 r. w Rzymie została podpisana Europejska Konwencja Praw Człowieka. Konwencja weszła w życie 8 września 1953 r., tworząc tym samym podwaliny europejskiego systemu ochrony praw człowieka, ...
 • Skrajna prawica w demokracjach zachodnioeuropejskich (added: 2019-07-01) 

  Bankowicz, Bożena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  "Często bywa powtarzany pogląd, że jednym z najbardziej charakterystycznych i znaczących rysów pre-millenijnej polityki w demokracjach Europy Zachodniej jest swoisty renesans idei, mchów i partii skrajnie prawicowych. Z ...
 • Skutki Arabskiej Wiosny z perspektywy izraelskiej (added: 2019-04-11) 

  Guzowski, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  During the first days of the Arab Spring many hoped that the series of protests and revolutions could bring a wave of democracy and stability to the Middle East. Such an outcome would have been greatly welcomed by the ...
 • Social Justice and the Metaphor of Gaps (added: 2019-05-07) 

  Minogue, Kenneth (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "The doctrine of social justice is a rather curious name for the project of equalising the access of all citizens to whatever is valuable. It is a curious name because justice traditionally means that individuals have ...
 • Socially responsible business (added: 2017-07-04) 

  Sánchez-Fernández, María Dolores; Colombo, Ciliana Regina; Chodyński, Andrzej; Huszlak, Wojciech; Milovanović, Vesna; Krstić, Bojan; Tasić, Milica; Denčić-Mihajlov, Ksenija; Krstić, Mladen; Ziarko, Janusz; Woźniak-Zapór, Marta; Woźniak-Zapór, Marta; Piziak-Rapacz, Anna; Džunić, Marija; Golubović, Nataša; Ivanovic-Djukic, Maja; Simic, Ivana; Waśniewski, Krzysztof (AFM Publishing House = Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  The work is divided into three parts combined by the idea which points to the fact that irrespective of the kind of business activity and at every level of management social issues appear and should not be disregarded. The ...
 • Socjaldemokratyczna wizja zintegrowanej Europy (od Traktatu Rzymskiego do Traktatu z Maastricht) (added: 2019-06-29) 

  Wałecka, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Idea EUROPY jest tak wszechobecna, ze politycy we wszystkich krajach traktują ją bądź jako objawienie, bądź jako złego ducha, w zależności od tego, jaką politykę pragną propagować wśród swego elektoratu. Pojęcie Europy ...
 • Soft power w polityce gospodarczej Chin wobec krajów Azji Południowo-Wschodniej (added: 2020-01-28) 

  Gacek, Łukasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Skuteczność działania państwa w świecie zależy dzisiaj w dużej mierze od umiejętności wykorzystywania narzędzi pozwalających w sposób pośredni wywierać wpływ na innych uczestników stosunków międzynarodowych. „Miękka siła" ...
 • Sojusz Północnoatlantycki w polskiej koncepcji oddziaływania międzynarodowego (added: 2019-05-14) 

  Mickiewicz, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "W polskiej polityce zagranicznej, realizowanej po 1989 r. Sojusz Północnoatlantycki jest postrzegany jako trzon systemu bezpieczeństwa państwa.;Bezpieczeństwa budowanego w oparciu o system kooperatywny i zakładającego, ...
 • Some reflections on human rights education in the XXI century Europe (added: 2019-04-24) 

  Bednarczyk, Bogusława (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  From introduction: "The subject of human rights raises issues that are neither simple nor clear. Human rights are political by nature and they require political will to implement and public scrutiny to maintain. States ...
 • Southeast Asia as a Trading Partner of Poland (added: 2019-05-14) 

  Morawczyński, Rafał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "After the beginning of the economical transformation which began in 1989, Poland underwent dramatic changes in its economical and political structures. One of the most vivid results of these processes was a rapid growth ...
 • Southeast Asian Economies and a New Regionalism (added: 2019-05-14) 

  Oziewicz, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "The last years of the 20,h century, especially the failure of the Seattle Ministerial Conference in 1999, which was to be the beginning of a new negotiations round of WTO and a halt of multilateral negotiations within ...