Now showing items 400-419 of 1073

 • Liberalne, demokratyczne czy obywatelske? Społeczeństwo obywatelskie a liberalna demokracja (added: 2019-07-01) 

  Pietrzyk, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  "Współcześni autorzy, niejako idąc w ślady Alexisa de Tocqueville’a, bardzo mocno podkreślają związek teoretyczny i praktyczny pomiędzy społeczeństwem obywatelskim a liberalną demokracją, uznając istnienie społeczeństwa ...
 • Liberalny kapitalizm w kryzysie: wybrane problemy (added: 2016-07-04) 

  Księżyk, Marianna; Dziwiński, Piotr; Stankiewicz, Jakub; Wyrwicz, Marek; Michalski, Marek; Tarnawski, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Wychodząc więc z założenia, że konieczne jest stworzenie nowej społecznie pożądanej rzeczywistości oraz mając nadzieję, że państwa będą zdolne uwolnić się od liberalnych złudzeń, w niniejszej monografii przedstawiono ...
 • Liberty and Yirtue in the American Founding (added: 2019-05-07) 

  Mansfield, Harvey C. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Liberty and virtue are not a likely pair. At first sight they seem to be contraries, for liberty appears to mean living as you please and virtue to mean living not as you please but as you ought. It does not seem likely ...
 • Libia a Zachód. Od zamachów do współpracy (added: 2019-05-20) 

  Jarecka-Stępień, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Obserwowana w ostatnich latach zmiana polityki zagranicznej Libii wydaje się zaskakująca. Dlaczego Muammar Kadafi radykalnie zmienia politykę? Z jakiego powodu zdecydował się na podjęcie tak szerokiej współpracy z ...
 • Libia po interwencji zbrojnej w 2011 roku (added: 2019-05-24) 

  Szczepankiewicz-Rudzka, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Arabska Wiosna przybrała w Libii formę wojny domowej, w następstwie której doszło do zewnętrznej interwencji zbrojnej i obalenia reżimu Muammara Kaddafiego. Bez mała siedem lat od wybuchu wojny państwo nadal pogrążone ...
 • Liczba i rozmieszczenie ludności niemieckiej na Pomorzu w okresie II Rzeczpospolitej (added: 2019-07-01) 

  Szczurek, Wiesław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  "Zagadnienie liczby i rozmieszczenia ludności niemieckiej na Pomorzu było przedmiotem żywego zainteresowania publicystyki polskiej jak i niemieckiej okresu międzywojennego. Badania nad zmianami w składzie etnograficznym ...
 • Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego (added: 2015-04-10) 

  Stoczewska, Barbara (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
 • Ludność arabska w państwie żydowskim (added: 2019-05-22) 

  Bojko, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Podobnie jak starożytne, również obecnie istniejące Państwo Izrael jest krajem zamieszkałym przez różne narodowości. Dziś obok Żydów poważną część mieszkańców Izraela stanowi ludność arabska. Wbrew twierdzeniom historyków ...
 • Lustracja w publicystyce polskich konserwatystów (added: 2019-06-24) 

  Tokarz, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Lustracja należy do jednych z najbardziej kontrowersyjnych spraw w III Rzeczpospolitej . Była ona obecna po 1989 r. w szeregu nurtów, podejmowało ją wiele partii politycznych. Większość była za ujawnieniem współpracy ...
 • Magia wspólnot wyobrażonych w nowej Europie Środkowej (added: 2017-03-15) 

  Haratyk, Paulina; Raczek-Karcz, Marta Anna; Taszycka, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Niniejsza publikacja jest próbą nakreślenia możliwej linii badań naukowych dotyczących przekształceń zachodzących w Europie Środkowej w ostatnim ćwierćwieczu, tj. w latach 1989–2014, odzwierciedlonych w wybranych dziełach i ...
 • Marokańskie organizacje pozarządowe a prawa kobiet berberyjskich (added: 2018-07-02) 

  Brataniec, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji mniejszości berberyjskiej w Maroku w kontekście marokańskiej historii i formowania się nowoczesnego narodu marokańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji berberyjskich ...
 • Maroko – Uprzywilejowany partner Unii Europejskiej (added: 2019-04-17) 

  Diawoł, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  z wprowadzenia: "Maroko zajmuje szczególne miejsce w polityce eurośródziemnomorskiej. Od roku 1995 aktywnie uczestniczy w Partnerstwie Eurośródziemnomorskim, od 2004 przyjęło nową formę współpracy bilateralnej z Unią ...
 • Meandry polityki niemieckiej wobec Rosji w okresie rządów prezydenta Dmitrija Miedwiediewa (2008–2012) (added: 2018-07-04) 

  Koszel, Bogdan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  liberalizację i demokratyzację Rosji pod rządami D. Miedwiediewa (2008–2012). Instrumentem polityki niemieckiej, do którego włączono Unię Europejską, był program Partnerstwa dla Modernizacji. Nie spełnił on pokładanych ...
 • Meandry wielokulturowości: oblicza pluralizmu w społeczeństwach wielokulturowych - USA i Brazylia (added: 2019-07-01) 

  Paleczny, Tadeusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  "Wielokulturowość jest zjawiskiem polegającym na współwystępowaniu na ograniczonej przestrzeni dwu lub większej liczby grup o odrębnych językach, wyznaniach, obyczajach, tradycjach i systemach organizacji społecznej. ...
 • Mechanizm finansowania prezydenckich kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki (added: 2019-05-08) 

  Mucha, Bogdan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Uwagi wstępne: "Stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki ma unikalny charakter we współczesnym świecie, który wynika z międzynarodowej roli i znaczenia Stanów Zjednoczonych jako jedynego globalnego mocarstwa ...
 • Metoda matchingu w naukach o bezpieczeństwie (added: 2020-01-29) 

  Leszczyński, Tadeusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Każda dyscyplina naukowa charakteryzuje się specyficznymi dla niej metodami badawczymi. W artykule przedstawione zostały wyniki badań autora nad wykorzystaniem metody matchingu w kształtujących się naukach o bezpieczeństwie. W ...
 • Metody i techniki pozyskiwania i przetwarzania informacji medialnej na potrzeby białego wywiadu (added: 2019-06-24) 

  Nowosad, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Analiza informacji medialnej jest, jeśli nie podstawowym, to jednym z najważniejszych motorów pozyskiwania danych o krajach i regionach. Wyspecjalizowane jednostki, które przeglądają obcą prasę, znajdują się praktycznie ...
 • Metody rozwiązywania problemów kryminalnych (added: 2020-01-31) 

  Urban, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Autor w artykule omawia metody rozwiązywania problemów kryminalnych, których istotą jest tzw. community policing, czyli wykorzystanie środków społecznych do zmiany warunków stanowiących podłoże działań przestępczych. ...
 • Miejsce Chińskiej Republiki Ludowej w polityce zagranicznej Polski w drugiej dekadzie XXI w. (added: 2019-04-02) 

  Lasoń, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Celem autora jest analiza miejsca Chińskiej Republiki Ludowej w polityce zagranicznej Polski w drugiej dekadzie XXI wieku. Warto ją przeprowadzić ze względu na znaczącą intensyfikację kontaktów politycznych na najwyższym ...
 • Miejsce Europy w globalnej strategii USA (added: 2019-04-09) 

  Stachura, Jadwiga (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  For more than sixty years American grand strategy is based on the conviction that external environment is of fundamental importance for US core interests in security, prosperity and domestic liberty. There was the ...