Now showing items 282-301 of 1073

 • Jakość zmian prawa o szkolnictwie wyższym a orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (added: 2019-05-08) 

  Bednarczyk-Płachta, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Na gruncie polskiego prawa o szkolnictwie wyższym (Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki ...
 • Jan Paweł II - wielki Ambasador pokoju, pojednania i sprawy polskiej (added: 2019-05-15) 

  Sutor, Julian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "W ponad 26-letniej posłudze na Stolicy Piotrowej wielkiego papieża Jana Pawła II na szczególne podkreślenie zasługuje jego wytrwałe działanie na rzecz sprawiedliwego pokoju, pokojowego załatwiania sporów międzynarodowych, ...
 • Jan Paweł II a świat współczesny (added: 2019-05-15) 

  Czaja, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "Przeżywając dni wielkiej żałoby narodowej i globalnego poruszenia, jakie wywołała śmierć Jana Pawła II, nie sposób nie zastanowić się i nie zapytać, kim jest w stosunkach międzynarodowych papież i kim był dla świata Jan ...
 • Jan Paweł II wobec konfliktu arabsko-izraelskiego i wojny w Iraku (added: 2019-05-13) 

  Obeidat, Hayssam (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "„Arabowie składają kondolencje w związku ze śmiercią papieża i nazywają go człowiekiem pokoju” - taki tytuł Aljazeera.net nadała komentarzowi na wieść o śmierci papieża. „Arabski papież nie żyje” - tak zatytułował ...
 • Janusowe oblicza populizmu (added: 2019-04-23) 

  Kubiak, Hieronim (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Z wprowadzenia: "Populizm, podobnie jak większość ważnych terminów używanych w językach nauk społecznych, zarówno w celach idiograficznych (w rozumieniu Wilhelma Windelbanda, gdy poznanie ogranicza się wyłącznie do opisu ...
 • Jednolita ochrona patentowa – Wybrane zagadnienia i uwagi o działaniach podczas polskiej prezydencji w Radzie UE (added: 2019-04-12) 

  Bogucka, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  One of the main targets of Polish Presidency of the Council of the European Union was to reach an agreement regarding unitary patent protection. However, although numerous attempts were made the issue remained unsolved. ...
 • Jemen – Budowanie przyszłości przez dialog (added: 2019-04-11) 

  Sławek, Jakub (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  The article discusses the specificity and complexity of modern Yemen in the aftermath of the revolution that abolished president Ali Saleh. Its aim was to highlight the major challenges that the Yemeni authorities are ...
 • Jihad propaganda during the military intervention in Mali (added: 2019-04-11) 

  Styszyński, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Artykuł analizuje techniki propagandowe stosowane przez dżihadystów podczas interwencji wojskowej w Mali. Publikowane na stronach internetowych manifesty manipulują emocjami odbiorców, wykorzystując połączenie klasycznej ...
 • Jordania 2011: Demokratyzacja czy rekonfiguracja autorytaryzmu (added: 2019-04-12) 

  Niziński, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Extremely important for understanding the public discontent in Jordan is the nature of the relationship of groups consisting of citizens of the kingdom, the kingdom’s economy and demography, is crucial for a good ...
 • Jugosłowiańska koncepcja federacji bałkańskiej jako paradygmat systemu bezpieczeństwa na Bałkanach (1943-1948) (added: 2020-02-03) 

  Gibas-Krzak, Danuta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Jednym z elementów systemu bezpieczeństwa na Bałkanach, związanym z duchowym i politycznym odrodzeniem narodów bałkańskich, były programy federacyjne postulujące stworzenie państwa związkowego. Sformułowane w XIX w., ...
 • Jürgen Habermas – Seine vision von Europa (added: 2019-04-15) 

  Wagner, Helmut (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  In his recent short essay “Concerning the European Constitution“ Jürgen Habermas, who is considered by his followers to be the most popular philosopher the world over, has examined the current crisis in Europe and outlined ...
 • Katastrofa smoleńska w świetle koncepcji „kozła ofiarnego" Rene Girarda (added: 2020-01-29) 

  Rokicki, Jarosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Artykuł jest próbą interpretacji sposobu rozumienia znaczenia katastrofy smoleńskiej i tragicznej śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a także działań i zachowań będących konsekwencją tego rozumienia pewnej części ...
 • Key European Communities and European Union treaties and accord in the case law of the German and the Polish Constitutional Tribunals (added: 2018-06-26) 

  Bainczyk, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  This article examines the legal nature of the foundation treaties of the EC and the EU from the point of view of the Polish and the German Constitutional Tribunals. Neither the Polish Constitution nor the German Basic ...
 • Key Issues in the Higher Education of Civil Security and Property Protection (added: 2020-01-29) 

  Láczay, Magdolna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Pojęcie ochrony porządku publicznego w kontekście międzynarodowych porównań nie ma jednoznacznej definicji. Różnorodność napotykanych definicji sprawia, że trudno jest uwypuklić elementy bezpieczeństwa cywilnego i ochrony ...
 • Kilka uwag na temat polskiej polityki migracyjnej w rocznicę 10-lecia członkostwa w UE (added: 2019-04-08) 

  Bojenko-Izdebska, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  This article analyses Polish migration and asylum policies and how they conform to EU legislation. Firstly, it focuses on the most important stages of developing these policies in the EU and their legal and institutional ...
 • Kilka uwag z okazji 13. rocznicy podpisania konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską a Polską (added: 2019-05-15) 

  Suchocka, Hanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "Instytucja konkordatu w drugiej połowie XX wieku przechodziła swoistą ewolucję. Jak podkreśla się w literaturze włoskiej, w okresie Soboru Watykańskiego II wydawało się, że konkordat jako instrument wzajemnych stosunków ...
 • Kluczowe kontrowersje konstytucyjne związane z ustanowieniem Prokuratury Europejskiej (added: 2018-09-15) 

  Tomczyk, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  W artykule przedstawiono kluczowe kontrowersje konstytucyjne związane z pracami nad utworzeniem Prokuratury Europejskiej, wynikające głównie z rozbieżności na tle interpretacji przepisu stanowiącego podstawę funkcjonowania ...
 • Kobiety i wojna. Genderowy wymiar konfliktu syryjskiego (added: 2018-07-02) 

  Kowalska, Beata; Hajdarowicz, Inga (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Przez długi czas kobiece doświadczenie pozostawało niewidzialne w analizach konfliktów militarnych. Ostatnio się to zmienia i temat ten coraz częściej jest obecny zarówno w pracach naukowych, jak i debacie publicznej. ...
 • Kodeks samurajski Bushido a normy moralne i etyka społeczna (added: 2019-05-14) 

  Barańska, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "Choć japońscy samurajowie i ich kodeks należą już do historii i często kojarzą się tylko z powieścią i serialem Shogun czy filmami Akiry Kurosawy, to jednak warto poświęcić im trochę uwagi. Sam kodeks jest zjawiskiem ...
 • Komisja Nadzorcza Państw Neutralnych w Korei. Geneza, założenia i działalność (added: 2020-02-03) 

  Ciechanowski, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Fenomen Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych, utworzonej po najbardziej krwawym i niebezpiecznym konflikcie okresu bipolarnego rozdarcia świata, polega na samym fakcie jej zaistnienia i próbach ustabilizowania sytuacji ...