Now showing items 44-63 of 88

 • Miejsce Rosji w polityce bezpieczeństwa USA w XXI wieku w kontekście zacieśniania współpracy Rosyjsko-Chińskiej (added: 2019-04-02) 

  Waśko-Owsiejczuk, Ewelina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Zacieśnianie współpracy politycznej, wojskowej i gospodarczej pomiędzy Chinami oraz Rosją zostało przyjęte przez Stany Zjednoczone w drugiej dekadzie XXI wieku z dużym niepokojem, jako zagrożenie dla interesów narodowych ...
 • Międzynarodowe wyzwania bezpieczeństwa (added: 2014-07-08) 

  Podraza, Andrzej; Żukrowska, Katarzyna; Zyblikiewicz, Lubomir W.; Czarny, Ryszard; Meier, Christian; Pradetto, August; Lohrberg, David; Czajkowski, Marek; Diawoł, Anna; Diec, Joachim; Mickiewicz, Piotr; Kaźmierczak-Pec, Dorota; Kraj, Kazimierz; Makar, Jurij; Makar, Witalij; Sieg, Hans Martin; Jakimowicz, Robert; Zięba, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
 • Military Music Education in Russia (added: 2019-12-17) 

  Kukartseva (Glaser), Marina; Chertok, Michail (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  W artykule omówiono historię i teorię rosyjskiego wojskowego kształcenia muzycznego. Początki rosyjskiej edukacji wojskowej sięgają Imperium Rosyjskiego, a jej ewolucja nastąpiła w czasach ZSRR i trwa nadal. Ukazano, że ...
 • Nach dem Ende der strategischen Partnerschaft. Deutschland auf der Suche nach einer neuen Russlandstrategie (added: 2018-08-14) 

  Franzke, Jochen (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  With the annexation of the Crimea by Russia in spring 2014, a new strategic situation in Europe occurs. Both a deep going geopolitical and a value conflict is now determine the relations between the West (EU, NATO including ...
 • Narodowy Komitet Antyterrorystyczny instrumentem politycznego i militarnego zwalczania terroryzmu w Rosji (added: 2020-01-31) 

  Kraj, Kazimierz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Autor zajął się problematyką zwalczania terroryzmu w Federacji Rosyjskiej. Poddał analizie dwie ustawy regulujące zwalczanie terroryzmu w Rosji. Pierwszą z nich była ustawa O walce z terroryzmem z 1998 r. Obowiązująca ...
 • Neopogaństwo rosyjskie. Poszukiwanie tożsamości w postkomunistycznej Rosji (added: 2019-06-17) 

  Zaczkowska, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Głównym problemem, który poruszę, będzie charakterystyka rosyjskich grup neopogan. W pracy posłużę się definicją zjawiska, sformułowaną przez W. Hannegrafa: As a generał term, "neopaganism" covers all those modem movements ...
 • Niemcy wobec międzynarodowych implikacji zacieśniania współpracy Chińskiej Republiki Ludowej z Federacją Rosyjską w Drugiej dekadzie XXI wieku (added: 2019-04-02) 

  Cziomer, Erhard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Artykuł podejmuje analizę stanowiska Niemiec wobec międzynarodowych implikacji zacieśnienia współpracy Chin z Rosją w drugiej dekadzie XXI wieku. Składa się on z trzech części: – Chiny i Rosja jako partnerzy Niemiec; – ...
 • Nowy wyścig kosmiczny XXI w. - USA, Chiny i Rosja (added: 2019-04-02) 

  Czajkowski, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Główne mocarstwa rozgrywają współcześnie pomiędzy sobą nowy etap wyścigu kosmicznego, w którym stawką jest wykorzystanie przestrzeni wokółziemskiej dla realizacji interesów poszczególnych państw. Główni rywale to USA, ...
 • Organizacja administracji skarbowej w zaborze rosyjskim w latach 1869-1915 (added: 2019-06-25) 

  Ślusarska, Renata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Zbiurokratyzowane państwo rosyjskie, by zrealizować swoje liczne zadania, działało za pośrednictwem odpowiednich organów administracji państwowej, która, stosownie do charakteru zadań i wykonywanych czynności, dzieliła ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2001 (added: 2014-09-01) 

  Bankowicz, Bożena; Bankowicz, Marek; Bednarczyk, Bogusława; Cziomer, Erhard; Dudek, Antoni; Zyblikiewicz, Lubomir; Kulig, Andrzej; Lewandowska-Malec, Izabela; Malec, Jerzy; Brzoza, Czesław; Fałowski, Janusz; Kargol, Anna; Szlachta, Bogdan; Socha, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2011 : Współczesna turystyka. Zagadnienia prawne, społeczno-ekonomiczne i przestrzenne (added: 2014-05-08) 

  Szwaja, Jacek Z.; Wolski, Dominik; Alejziak, Bożena; Furmanek, Mirosław; Długosz, Zbigniew; Prylińska, Monika; Krauz, Krystyna; Prus, Marzena; Rettinger, Renata; Staszak, Piotr; Ostrowska, Barbara; Bajgier-Kowalska, Małgorzata; Banaszkiewicz, Magdalena; Sacha, Stefan; Szot, Zygmunt; Tyrańska, Małgorzata; Lisowska, Renata; Józefczyk, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Prezentowane w niniejszym tomie artykuły podejmują zaledwie niewielki wycinek zagadnień i problemów, które dotyczą funkcjonowania i znaczenia turystyki w obszarze formalnoprawnym, społecznym, ekonomicznym, przestrzennym, ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2005 : Media i Polityka (added: 2014-07-04) 

  Krauz-Mozer, Barbara; Gałkowska, Agnieszka; Gałkowski, Stanisław; Rittel, Stefan; Pokorna-Ignatowicz, Katarzyna; Nieć, Mateusz; Nowosad, Andrzej; Kasińska-Metryka, Agnieszka; Płudowski, Tomasz; Winiarska, Małgorzata; Szymańska, Agnieszka; Romiszewska, Beata; Romiszewska, Beata; Tokarz, Grzegorz; Sznajder, Agnieszka; Stępień, Stefan; Borowiec, Piotr; Malinowski, Maciej; Prostak, Agnieszka; Kawalec, Joanna; Konopka, Joanna; Pawłowski, Michał; Rudek, Joanna; Kilian, Stanisław; Walecka-Rynduch, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
 • Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : harmonizacja europejskiej przestrzeni współpracy w dziedzinie prawa, kultury i turystyki (added: 2020-05-05) 

  Mikuš, Pavel; Obérai, Jaroslav; Gehring, Wolfgang; Venter, György; Palij, Inna; Nowosad, Andrzej; Palowski, Janus; Mydel, Rajmund; Dopico, Pabło; Cgovek, Istvan; Prostak, Papai; Porębski, Andrgej; Matyasik, Michał; Veselinovic, Petar; Makojevic, Nikola; Volosin, Martin; Markovic, Dragana; Dissauerowa, Darina; Dgimński, Piotr; Barcik, Agnieszka; Angelov, Dellyan I.; Piocha, Stanisław; Tomaszewski, Janusz; Jakubowski, Edward; Makieta, Zbigniew; Wajda, Krystyna; Basic, Ilija; Dorobek, Stanisław; Grabińska, Ewa; Nosel, Krystyna; Klimek, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  Słowo wstępne "Poszerzenie Unii Europejskiej w maju 2004 roku różniło się zasadniczo od wcześniejszych. Wymagało bowiem od państw kandydujących nie tylko ogromnego wysiłku dostosowawczego. Daje się ono porównać raczej z ...
 • Partnerstwo Wschodnie wyzwaniem czy zagrożeniem dla Rosji? (added: 2019-04-30) 

  Kraj, Kazimierz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Ze wstępu: "Partnerstwo Wschodnie jest jedną z inicjatyw podejmowanych przez UE, mającą na celu zabezpieczenie interesów jej członków w stosunkach z najbliższymi sąsiadami. Program współpracy zaproponowany przez Polskę ...
 • Polityka bezpieczeństwa energetycznego Niemiec w XXI wieku (added: 2016-07-05) 

  Molo, Beata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Zasadniczym celem monografii jest pogłębiona analiza procesu kształtowania i realizacji polityki bezpieczeństwa energetycznego Niemiec. Jest to zagadnienie o dużym znaczeniu teoretycznym i praktycznym, z implikacjami dla ...
 • Polityka historyczna w stosunkach polsko-rosyjskich po roku 1989 (added: 2019-06-13) 

  Domaradzki, Spasimir (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Upadek komunizmu stworzył warunki do fundamentalnych zmian we wszystkich wymiarach życia w Polsce. Nie ominęły one również polskiej polityki zagranicznej, która po raz pierwszy od ponad czterdziestu lat mogła sama ...
 • Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec Wspólnoty Niepodległych Państw u progu XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem miejsca i roli Rosji (added: 2019-07-01) 

  Cziomer, Erhard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  "Celem opracowania jest syntetyczne przedstawienie polityki rządu Republiki Federalnej Niemiec (RFN) wobec państw byłego ZSRR, określanych jako Wspólnota Niepodległych Państw (WNP). Wyłączenie krajów bałtyckich z ...
 • Polska w OBWE (added: 2021-03-17) 

  Zięba, Ryszard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  In the first years after the beginning of democratic transition in 1989, Poland continued its involvement in the Conference on Security and Co-operation in Europe, which in 1995 was renamed the Organization for Security ...
 • Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa narodowego (added: 2014-07-05) 

  Majchrowski, Jacek M.; Serczyk, Władysław A.; Sulowski, Stanisław; Koszel, Bogdan; Chorośnicki, Michał; Lasoń, Marcin; Mazurek, Kamila; Bojenko-Izdebska, Ewa; Bonusiak, Andrzej; Trzcielińska-Polus, Aleksandra; Stolarczyk, Mieczysław; Bonusiak, Włodzimierz; Wojcieszak, Łukasz; Pluciński, Eugeniusz M.; Kastory, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
 • Prawicowy populizm w Polsce jedną z barier na drodze do poprawy stosunków Polsko-Rosyjskich (added: 2019-04-23) 

  Stolarczyk, Mieczysław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Z wprowadzenia: "Stosunki polsko-rosyjskie są funkcją wielu determinant wewnątrzpolskich, wewnątrzrosyjskich oraz międzynarodowych uwarunkowań, w tym ewolucji polityki Stanów Zjednoczonych i największych państw Europy ...