Now showing items 1-2 of 2

  • Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych na ziemiach polskich. Od Rady Stanu Księstwa Warszawskiego do współczesności (added: 2020-02-20) 

    Pyziak, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
    "Począwszy od końca XVIII w., problematyka sporów kompetencyjnych jako jedno z istotnych zagadnień ustrojowych stanowiła przedmiot zainteresowania prawodawców państw europejskich. Pojawienie się konieczności rozstrzyga ...
  • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XIII (added: 2014-04-16) 

    Fermus-Bobowiec, Anna; Szpringer, Iwona; Wiśniewska-Jóźwiak, Dorota; Machut-Kowalczyk, Joanna; Głuszak, Marcin; Guziak, Kinga; Kotliński, Jakub; Wlaźlak, Władysław Piotr; Smyk, Grzegorz; Jastrzębski, Robert; Kotliński, Tomasz J.; Tarnowska, Anna; Siemaszko, Karol; Pyziak, Michał; Uruszczak, Wacław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)