Now showing items 1-2 of 2

  • Postępowanie o ubezwłasnowolnienie na tle akt Sądu Okręgowego w Krakowie z 1949 roku (added: 2020-02-18) 

    Przewoźnik, Sylwia (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
    Na gruncie powojennych przepisów ubezwłasnowolnienie dotyczyło osób, które nie potrafiły samodzielnie zatroszczyć się o swoje sprawy i dbać o własne dobro. Przede wszystkim dotyczyło osób z chorobą psychiczną, niedorozwojem ...
  • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XVII (added: 2016-01-13) 

    Goźdź-Roszkowski, Krzysztof; Dankowski, Michał Zbigniew; Maciejewski, Tadeusz; Kitowski, Piotr; Kłos, Michał; Smorąg, Julian; Smyk, Grzegorz; Wiśniewska-Jóźwiak, Dorota; Machut-Kowalczyk, Joanna; Kądzielawski, Grzegorz; Eichstaedt, Krzysztof; Przewoźnik, Sylwia; Łysko, Marcin; Meler, Jan; Szymański, Andrzej; Matuszewski, Jacek; Rakowski, Maciej; Uruszczak, Wacław; Moszyńska, Anna; Naworski, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)