Now showing items 1181-1200 of 1372

 • W cieniu paragrafu 175. Narodowosocjalistyczna polityka demograficzna a prześladowania osób homoseksualnych w nazistowskich Niemczech i RFN (added: 2015-05-20) 

  Cieśla, Michał
  Ze wstępu: "Inspiracją do napisania tej pracy był film pt. „Paragraph 175” opisujący prześladowania homoseksualistów w III Rzeszy. Uzasadnieniem podjęcia tej problematyki jest również fakt, że w polskiej literaturze nie ...
 • W kierunku nowoczesnej organizacji–reforma instytucjonalna administracji celnej w Polsce (added: 2020-04-20) 

  Świerczyńska, Jowita (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  On 1 March 2017, the Customs Service, which had operated since 1990, became part of the new model of the integrated public administration, i.e. the National Revenue Administration. The aim of the article is to analyze ...
 • W poszukiwaniu prawdy. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Janowi Widackiemu (added: 2019-04-19) 

  Kubiak, Hieronim; Lubelski, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
 • W poszukiwaniu prawdy. Rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości (added: 2019-04-19) 

  Banasik, Katarzyna; Kargol, Anna; Kubiak-Cyrul, Agnieszka; Lubelski, Marek; Plebanek, Ewa; Strzelec, Adam (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
 • W przededniu pierwszego konfliktu ustrojowego. Debata w Radzie Administracyjnej Królestwa Polskiego o usamodzielnieniu radców stanu w komisjach rządowych na przełomie 1815 i 1816 r. (added: 2018-09-24) 

  Gałędek, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  U schyłku 1815 r. ukonstytuowały się władze konstytucyjne Królestwa Polskiego – Rada Administracyjna i Ogólne Zgromadzenie Rady Stanu – i przystąpiły do intensywnych prac nad rozwinięciem postanowień konstytucyjnych. Za ...
 • W symbiozie, czyli Doroty Terakowskiej przestrzeń między Poczwarką a Dobrym adresem (added: 2019-06-05) 

  Bolińska, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  The article constitutes short analysis of Dorota Terakowska’s works, a journalist, columnist, novelist from Kraków. It concentrates on the novel entitled Chrysalis – the present-day story of Adam and Eve as well as their ...
 • Wadliwe opinie biegłych jako przyczyna pomyłek sądowych w polskim procesie karnym. Sygnalizacje możliwości naprawczych (added: 2019-12-17) 

  Szaplonczay, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  The author of the article attempts to organize and summarize the postulates put forward by the representatives of the doctrine regarding necessary reforms of the currently applicable model of functioning court expert ...
 • Wartości polityczne (added: 2020-06-23) 

  Majchrowski, Jacek M.; Stoczewska, Barbara; Bainczyk, Magdalena; Bernacki, Włodzimierz; Bryk, Andrzej; Bujwid-Kurek, Ewa; Chojnicka, Krystyna; Czermińska, Małgorzata; Cziomer, Erhard; Domaradzki, Spasimir; Fałowski, Janusz; Głuszyńska, Irena; Grzybowska, Marta; Grzybowski, Marian; Grzybowski, Marcin; Józefczyk, Piotr; Kasznik-Christian, Aleksandra; Kolendowska-Matejczuk, Marta; Krauz-Mozer, Barbara; Kubiak, Hieronim; Ludwikowski, Rett R.; Mania, Andrzej; Masiarz, Władysław; Matyasik, Michał; Modrzejewska, Magdalena; Stawiński, Piotr; Stawowy-Kawka, Irena; Śliwa, Michał; Wiatr, Jerzy J.; Wordliczek, Rafał; Zięba, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Słowo od Rektora: "Profesor Bogusława Bednarczyk należy do grona osób znających jak mało kto problematykę mniejszości narodowych i ochrony prawa człowieka. Co więcej - problematyka ta Ją fascynuje. Bada ją zarówno w ...
 • Warunki osadnictwa w Łodzi w I połowie XIX wieku w świetle składanych protokołów deklaracyjnych (added: 2020-02-19) 

  Bieda, Justyna; Wiśniewska-Jóźwiak, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  The first actions undertaken by the authorities to encourage foreigners to settle in Poland and develop industry took place in the Duchy of Warsaw. An economic development policy was also an objective of the Kingdom of ...
 • Ways of Revealing Resistance Against Polygraph Testing (added: 2019-05-31) 

  Korovin, Vladimir V.; Soshnikov, Aleksandr P.; Sokolovskis, Stanislav (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Itis logical to assume that practically all examined persons involved in events under investigation in one form or another (skilfully or unskilfully) try to resist a polygraph. Considering the easy access to information ...
 • Wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji – udręka czy szansa na poprawę szkolnictwa wyższego (added: 2019-05-24) 

  Kapiszewska, Maria; Potopianek, Natalia; Skulicz, Danuta; Grabiński, Tadeusz; Stoczewska, Barbara; Krawczyk, Robert; Mirecka, Jadwiga; Grabiński, Tadeusz; Merklinger-Gruchała, Anna; Kožuh, Anna; Woźniak-Zapór, Marta; Parlicki, Mariusz; Sozańska, Dominika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Z wprowadzenia: "Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (stosowany skrót KRK) wprowadzone znowelizowana ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym 18 marca 2012 roku i wdrażane od października 2011 roku nie są ...
 • Wdrażanie międzynarodowego prawa bilansowego w Polsce (added: 2020-02-13) 

  Aleszczyk, Józef (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Zwiększający się wraz z rozwojem rynku kapitałowego popyt na informacje finansowe oraz powstawanie ponadpaństwowych korporacji gospodarczych, z którymi związany jest międzynarodowy przepływ kapitału i transfery ...
 • Weakening of Democratic Standards in Poland 2005-2007 (added: 2019-05-08) 

  Matyasik, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "The peaceful political change of 1989 and early 1990s opened a new chapter in the political history of Central and Eastern Europe. For the two following decades, the process of introducing and implementing democratic ...
 • Weryfikacja rozporządzeń wojewody w trybie nadzoru i samokontroli (added: 2018-09-12) 

  Dytko, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Voivodes’ ordinances are manifestations of local law-making in the domain of public duties pertinent to government administration. There is an established praxis that voivodes legislate local law in shape of ordinances ...
 • Węzłowe zagadnienia ustrojowe Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich (1919–1920), w świetle aktów normatywnych (added: 2020-02-20) 

  Mielcarek, Adam Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Plany polityczne Tymczasowego Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego dotyczące kresów wschodnich były przyczyną specjalnej organizacji władzy na terenach, na które wojska polskie wkraczały od lutego ...
 • When should the Polygraph Stimulation Number Test be Performed? (added: 2019-05-30) 

  Widacki, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "In his recently published monograph Badania poligraficzne – podręcznik dla zawodowców, literally “Polygraph testing – a handbook for professionals”, Jerzy Konieczny recommends performing the stimulation number test as ...
 • Wizja życia politycznego współczesnych środowisk neopogańskich w Polsce (added: 2019-06-17) 

  Strutyński, Maciej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Polityka jest jednym z wymiarów życia społecznego. Konstruowaniem pożądanego ładu politycznego kraju, krytyką panującego ustroju bądź jego elementów, zajmują się partie polityczne oraz inne podmioty życia społecznego. ...
 • Wokół projektu zmian prawa wykroczeń (added: 2020-02-12) 

  Banasik, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  In the Ministry of Justice a bill of the 20th February 2007 on the changes of the misdemeanor (contravention) law has been worked out. Today, i.e. on 4th May 2007, the bill has been accepted by the Polish government. In ...
 • Wokół rekodyfikacji prawa cywilnego. Prace jubileuszowe (added: 2016-12-15) 

  Stec, Piotr; Załucki, Mariusz; Antoniuk, Jarosław R.; Curzydło, Anita; Moskała-Dudek, Alicja; Strugała, Radosław; Gil, Piotr; Głowacz, Jakub; Nowak, Filip; Jasińska, Katarzyna; Zoń, Katarzyna Maria; Górecka, Katarzyna; Górska, Katarzyna; Andrzejewski, Jan; Andrzejewski, Jan; Rzewuska, Magdalena; Sznajder, Agnieszka; Szpyt, Kamil; Marszałkowska-Krześ, Elwira; Gil, Izabella; Polańska, Karolina; Szejna, Sławomir; Zębala, Jacek; Wilczyńska, Małgorzata; Rogowska, Aleksandra; Juryk, Anna; Krekora-Zając, Dorota; Kübler, Paulina; Niemotko, Rafał; Nowak, Olga; Biernat, Jakub; Zawadzka, Zofia; Buchalska, Joanna; Ślęzak, Piotr; Bałos, Iga; Kłosowski, Karol (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Prezentowana książka to głos w debacie nad stanem naszej kodyfikacji cywilnej. Jubileusz 50-lecia uchwalenia Kodeksu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego zbiega się z ...
 • Wokół tzw. konstytucyjnych zasad karania (added: 2019-06-25) 

  Lubelski, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  Z wprowadzenia: "Artykuł poświęcony jest niektórym aspektom zasadności wyodrębniania oraz dróg formułowania w prawie karnym materialnym norm szczególnego rodzaju, postrzeganych i zaliczanych do fundamentów porządku ...