Now showing items 1088-1107 of 1232

 • W cieniu paragrafu 175. Narodowosocjalistyczna polityka demograficzna a prześladowania osób homoseksualnych w nazistowskich Niemczech i RFN (added: 2015-05-20) 

  Cieśla, Michał
  Ze wstępu: "Inspiracją do napisania tej pracy był film pt. „Paragraph 175” opisujący prześladowania homoseksualistów w III Rzeszy. Uzasadnieniem podjęcia tej problematyki jest również fakt, że w polskiej literaturze nie ...
 • W kulturze mediów, w mediach bez kultury – wypowiedź polityczna jako impuls publicznej pseudodebaty (added: 2014-03-21) 

  Baran, Dariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The political culture in the Polish media coverage, due to its low level, is one of the most difficult issues in the public debate. Today, media culture (and the culture in media) is determined by the mutual behavior of ...
 • W obliczu wyzwań – pół wieku funkcjonowania unii celnej w Unii Europejskiej (added: 2020-10-28) 

  Świerczyńska, Jowita (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze, 2019)
  Unia celna jest jednym z najwcześniejszych i najważniejszych osiągnięć Unii Europejskiej. Jubileusz pięćdziesięciolecia jej istnienia należy uznać za znaczący fakt w historii Unii Europejskiej i dobry moment do refleksji ...
 • W obliczu wyzwań–kształtowanie nowej agendy w polityce imigracyjnej i azylowej Unii Europejskiej (added: 2019-04-08) 

  Paterek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Migration plays a central role in current global processes of economic, social and political change. And it is a major challenge for the EU and the Member States. This paper presents some of the changed policy environment ...
 • W poszukiwaniu modeli nauki o bezpieczeństwie (added: 2020-02-03) 

  Ziarko, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Wiedza o bezpieczeństwie, jeśli ma być przydatna do wyjaśniania związków pomiędzy zjawiskami przyrodniczymi, technicznymi, społeczno-kulturowymi czy psychologiczno- duchowymi, musi identyfikować i rozumieć zarówno ...
 • W poszukiwaniu nowej strategii bezpieczeństwa zewnętrznego Unii Europejskiej (added: 2019-04-05) 

  Węc, Janusz Józef (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  The subject of the article are preparation works on the new EU external security strategy. The fi rst part of the analysis presented the assumptions and goals of the European security strategy of 12 December 2003 together ...
 • Walka informacyjna - przedsiębiorstwo - globalizacja (added: 2020-02-03) 

  Żebrowski, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Współczesne przedsiębiorstwa to dynamiczna i rozciągnięta w czasie aktywność. Rozwój organizacji gospodarczej oznacza właściwe funkcjonowanie systemu informacyjnego i jego walkę z analogicznym systemem (systemami) ...
 • Walka z przestępczością zorganizowaną w Unii Europejskiej - wybrane problemy (added: 2019-06-29) 

  Sołtysińska, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Zwalczanie przestępczości zorganizowanej jest jednym z zagadnień objętych ramami III filaru i wiąże się ściśle ze współpracą policyjną i sądową państw członkowskich w sprawach karnych1. Problematyki przestępczości ...
 • Wartości polityczne (added: 2020-06-23) 

  Majchrowski, Jacek M.; Stoczewska, Barbara; Bainczyk, Magdalena; Bernacki, Włodzimierz; Bryk, Andrzej; Bujwid-Kurek, Ewa; Chojnicka, Krystyna; Czermińska, Małgorzata; Cziomer, Erhard; Domaradzki, Spasimir; Fałowski, Janusz; Głuszyńska, Irena; Grzybowska, Marta; Grzybowski, Marian; Grzybowski, Marcin; Józefczyk, Piotr; Kasznik-Christian, Aleksandra; Kolendowska-Matejczuk, Marta; Krauz-Mozer, Barbara; Kubiak, Hieronim; Ludwikowski, Rett R.; Mania, Andrzej; Masiarz, Władysław; Matyasik, Michał; Modrzejewska, Magdalena; Stawiński, Piotr; Stawowy-Kawka, Irena; Śliwa, Michał; Wiatr, Jerzy J.; Wordliczek, Rafał; Zięba, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Słowo od Rektora: "Profesor Bogusława Bednarczyk należy do grona osób znających jak mało kto problematykę mniejszości narodowych i ochrony prawa człowieka. Co więcej - problematyka ta Ją fascynuje. Bada ją zarówno w ...
 • Ważniejsze pojęcia i skróty związane z problematyką zarządzania kryzysowego (added: 2020-02-03) 

  Pilżys, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Artykuł rozpoczyna cykl tekstów podejmujących temat zarządzania kryzysowego w Polsce, w których autor przybliża istotę, znaczenie i strukturę organizacyjną oraz instytucje odpowiedzialne za właściwe działania w sytuacjach ...
 • Wałbrzyszanie wobec Japończyków i inwestycji japońskich w ich mieście (added: 2019-05-13) 

  Szyszlak, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Z wprowadzenia: "Przeprowadzone na przełomie lat 80. i 90. XX w. zmiany w systemie gospodarczym, przede wszystkim odejście od zasady centralizmu, zaczęły szybko ujawniać słabości strukturalne, techniczne i ekonomiczne ...
 • Weakening of Democratic Standards in Poland 2005-2007 (added: 2019-05-08) 

  Matyasik, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "The peaceful political change of 1989 and early 1990s opened a new chapter in the political history of Central and Eastern Europe. For the two following decades, the process of introducing and implementing democratic ...
 • What role can Stability Policing play in total defence and building resilience? (added: 2022-12-14) 

  Bonomi, Nicola; Bergonzini, Stefano (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  Threats to peace, stability and human rights of states and civil societies are increasingly of a non-military nature and fending them off requires adopting innovative approaches. These encompass, first and foremost, ...
 • What shall become of the European Union? (added: 2019-06-29) 

  Grawert, Rolf (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  Pytanie to zadawano sobie już po II wojnie światowej, zwracając uwagę, iż coraz ściślejsza integracja będzie stanowić wyzwanie dla państw narodowych, globalizacja wspólnej polityki bezpieczeństwa i zagranicznej - dla ich ...
 • Whence virtue? Whence justice? Whence morality? America and modernity (added: 2019-04-29) 

  Bryk, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "The United States is a quintessentially modern nation, in fact the first modern nation in history. In America all the problems of modernity happened first, and all the answers to the problems encountered have been tried ...
 • Wielkie wybieranie (added: 2019-05-08) 

  Rybkowski, Radosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Raz na cztery lata świat amerykańskiej polityki przeżywa szczególne chwile – w poniedziałek po pierwszym wtorku listopada Amerykanie wybierają prezydenta. Wprawdzie różnego rodzaju i równie ważne wybory odbywają się ...
 • Wielokulturowość Szwajcarii w procesie zmiany (added: 2019-05-20) 

  Porębski, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Dzisiejsza sytuacja kulturowa Szwajcarii jest po części odzwierciedleniem jej położenia geograficznego (pośrodku centralnego masywu Alp, w którym pojawiały się grupy ludności mówiące różnymi językami) oraz liczącej dwa ...
 • Wielopłaszczyznowość działań medialnych w kształtowaniu współczesnego oblicza bezpieczeństwa europejskiego (added: 2019-05-27) 

  Cywa-Fetela, Krystyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Dzisiejsze media masowe stały się nieodłączną częścią naszej rzeczywistości. Posiadają szczególną moc oddziaływania i kształtowania nie tylko nastrojów społecznych, ale także wpływają na kształtowanie poglądów, szczególnie ...
 • Will TPP undermine the multilateral trading system? (added: 2020-10-19) 

  Majchrowska, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015)
  A crucial factor of ever-growing regionalization of the world trade is the lasting negotiation impasse at the multilateral level. Finding a common ground among all WTO members has proven to be a task beyond their ...
 • With Applications for More Effective Cooperation Between the Police and Nonprofit Organisations and Improvement of the Professional Achievements of the Police (added: 2020-02-03) 

  Elekes, Edit (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Wiele elementów składa się na powstanie skutecznej, odnoszącej sukcesy organizacji. Pierwszym z nich jest zarządzanie, w którym uwzględnia się narzucane organizacji - w tym przypadku: policji - przez społeczeństwo i ...