Now showing items 763-782 of 1176

 • Quad–Australia. Nowe otwarcie (added: 2019-06-29) 

  Zdziech, Dariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Dziesięć lat po upadku pierwszej wersji Czterostronnego Dialogu na temat Bezpieczeństwa, rozwija się nowy „Quad” z udziałem tych samych państw: Australii, Japonii, Stanów Zjednoczonych oraz Indii. Dlaczego po zerwaniu ...
 • Rada Europy – Ocena i przyszłość z perspektywy 60 lat funkcjonowania (added: 2019-04-29) 

  Matyasik, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "5 maja 1949 r. to bez wątpienia data przełomowa. Wtedy bowiem Europa, mając w pamięci okropności II wojny światowej, zdecydowała się na otwarcie nowego rozdziału pokojowej współpracy. Decyzja o wspólnym działaniu państw ...
 • Rada Stanu Królestwa Polskiego wobec niekonstytucyjności Organizacji Komisji Rządowej Wojny (added: 2021-08-30) 

  Gałędek, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Artykuł poświęcony jest projektowi Organizacji Komisji Rządowej Wojny, przygotowanemu na początku 1816 r. i usankcjonowanemu przez cesarza po przeróbkach 17 października 1816 r. Skupiono się na rekonstrukcji przebiegu ...
 • Rada Współpracy Państw Zatoki – Jaka przyszłość po Arabskiej Wiośnie? (added: 2019-04-09) 

  Sławek, Jakub (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  The aim of this paper is to widely discuss the political situation of the Gulf Cooperation Council in the aftermath of the Arab Spring and to present the complexity of the relations between the member states of the Council ...
 • Ratyfikacja umowy międzynarodowej w prawie polskim po II wojnie światowej (added: 2019-07-01) 

  Staszków, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  "Ratyfikacja jest jednym z etapów zawierania umowy międzynarodowej i stosowana jest zazwyczaj przy „solennym” jej zawieraniu. Sposób, w jaki dochodzi do ratyfikacji (a więc jakie organy państwa są upoważnione do takiej ...
 • Realizacja koncepcji super-petrostate w rosyjskiej polityce po 2016 roku (added: 2020-10-05) 

  Mickiewicz, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  The article analyzes the process of achieving the status of an energy super-petrostate by Russia after 2016. The adoption of the above time limit results from a change in the form of implementation of the Russian energy ...
 • Realizing an insightful vision of a powerful and independent state: Ahmad Ibn Tulun and the reign of his dynasty (868–905) (added: 2019-04-09) 

  Rudnicka-Kassem, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  W historii cywilizacji muzułmańskiej pojawiło się wielu wybitnych przywódców, których działania niejednokrotnie zmieniały diametralnie sytuację w danym kraju czy rejonie. Takim miejscem był Egipt, a przykładem postaci ...
 • Refleksje wokół wybranych zagadnień współczesnej historii Iraku na tle Bliskiego Wschodu (added: 2018-07-02) 

  Jamsheer, Hassan A. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Artykuł przedstawia szereg refleksji na temat przemian politycznych zachodzących w Iraku na tle współczesnej historii Bliskiego Wschodu. Analiza rozpoczyna się od rezultatów I wojny światowej, które wyłoniły dominację ...
 • Reformy administracji publicznej - ujęcie personalistyczne (added: 2019-06-21) 

  Bombała, Bronisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  (...) "Czynnikami, które mają fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania administracji publicznej, są: prawo, etyka i polityka. Problemy i patologie występujące w administracji mają swe źródła właśnie w źle zbudowanym ...
 • Regionalna obrona terytorialna – możliwości i szanse współpracy (added: 2019-06-29) 

  Klisz, Maciej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Autor przedstawia doktrynalne podstawy prowadzenia współpracy międzynarodowej przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Opisuje obecne formaty współpracy politycznej, takie jak Grupa Wyszehradzka, Trójkąt Weimarski ...
 • Regionalne i globalne implikacje chińsko-amerykańskiej rywalizacji energetycznej w Zatoce Perskiej (added: 2020-01-30) 

  Młynarski, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Stany Zjednoczone i Chiny jako dwaj najwięksi światowi konsumenci ropy naftowej i energii mają coraz większy wpływ na globalną geopolitykę energetyczną. Rosnące zapotrzebowanie Chin na energię rodzi otwartą konkurencję, ...
 • Relacje arabsko-irańskie w subregionie Zatoki Perskiej (added: 2019-04-09) 

  Grabowski, Wojciech (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  The purpose of the article is to show economic, political, and geopolitical factors that have infl uenced relations between Iran and the countries of the Persian Gulf on the other. It is material that they are examined ...
 • Relewancja i redundancja w tekstach o treści politycznej (added: 2019-06-24) 

  Rittel, Stefan Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Analiza redundancji i relewancji wymaga przyjęcia dwojakiego rodzaju założeń interpretacyjnych, wynikających po pierwsze z określenia semantyki tych pojęć, i po drugie - z ustalenia modelowych relacji między nimi. ...
 • Religion and America’s politics of peoplehood (added: 2019-04-29) 

  Smith, Rogers (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "During my first year of graduate school in 1975, Professor Harvey C. Mansfield led a discussion section for graduate students in a survey course on the history of political thought. There he argued that there was a “hole ...
 • Religion and politics in The Shining city: How the “Winthrop message” became the “Reagan message” (added: 2019-04-29) 

  Gamble, Richard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Oxford historian Godfrey Hodgson began his 2009 debunking of American exceptionalism with a famous quotation from John Winthrop’s 1630 discourse, A Model of Christian Charity. Governor Winthrop, attempting to explain ...
 • Religious motivations for work ethics. The american case (added: 2019-04-29) 

  Kubiak, Hieronim (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  From Initial Remarks: "At first glance, everything is obvious. Work after all belongs to the specific forms of human activity towards which no contemporary religion remains indifferent. Yet the question begins to become ...
 • Reparacje wojenne dla Polski od Niemiec w latach 1945–2020 (added: 2021-03-17) 

  Stolarczyk, Mieczysław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Disputes between Poland and Germany over historical events have been a characteristic feature of the relations between the two countries in the last thirty years, though they have been present with varying intensity. One ...
 • Republika Federalna Niemiec–Chińska Republika Ludowa (added: 2021-03-17) 

  Zyblikiewicz, Lubomir (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  The feature of the relationship between Germany and China are strong dynamics and large scope. Its impact on the transformations of the global order is huge and increasing. The balance of economic power between them has ...
 • Rethinking Human Rights Promotion and Protection in the Context of the War on Terror in the Twenty First Century (added: 2019-05-08) 

  Bednarczyk, Bogusława (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "International concern with human rights is a phenomenon of comparatively recent origin. Although it is possible to point out to a number of treaties of international agreements affecting humanitarian issue before World ...
 • Rewitalizacja tradycji w Chińskiej Republice Ludowej i idea harmonijnego społeczeństwa (added: 2019-04-23) 

  Gacek, Łukasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Zainicjowanie przez Deng Xiaopinga pod koniec lat 70. procesu „otwarcia na świat” doprowadziło do istotnych przeobrażeń państwa chińskiego. Przyjęcie tzw. Programu Czterech Modernizacji mogło znamionować całkowitą ...