Now showing items 1-2 of 2

  • Przeobrażenia prawa pracy a jego funkcja ochronna (added: 2020-02-11) 

    Pisarczyk, Łukasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
    "Wobec dokonujących się przekształceń społeczno-gospodarczych i technologicznych, a zwłaszcza w obliczu światowego kryzysu ekonomicznego pojawiają się poważne wątpliwości dotyczące roli, jaką wobec tych zjawisk powinno ...
  • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały, 2010 (added: 2014-04-01) 

    Pisarczyk, Łukasz; Ćwiertniak, Bolesław Maciej; Walczak, Krzysztof; Wypych-Żywicka, Alina; Cholewa-Klimek, Magdalena; Kubot, Zdzisław; Ludera-Ruszel, Agata; Hofmańska, Ewa; Antonów, Kamil (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)