Now showing items 2-2 of 2

  • War on Terror and Islamisation of Brunei (added: 2021-08-30) 

    Partow, Negar (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
    Narracja, jaką przyjęto w czasie wojny z terroryzmem, doprowadziła państwa muzułmańskie Azji Południowo-Wschodniej do sytuacji, na którą wiele z nich nie było przygotowanych. Państwa te, powstałe z popiołów kolonializmu, ...