Now showing items 42-45 of 45

 • Zabezpieczenie wiarygodności zasobów cyfrowych deponowanych w repozytoriach instytucjonalnych (added: 2014-01-09) 

  Januszko-Szakiel, Aneta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  W artykule zdefiniowano pojęcie repozytorium instytucjonalne oraz wskazano na zadania systemu repozytoryjnego. Odniesiono się do zagadnień trwałej ochrony wiarygodności, autentyczności, integralności oraz poufności ...
 • Zestaw przerywania procesu umierania (added: 2015-07-04) 

  Bieniek, Andrzej
  Artykuł prezentuje zastosowanie zaprojektowanego przez studentów Ratownictwa Medycznego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Andrzeja Bieniek oraz Konrada Rawińskiego zestawu do przerywania umierania. ...
 • Zmiany warunków mieszkaniowych w regionie miejskim Krakowa (added: 2014-07-30) 

  Raźniak, Piotr; Brzosko-Sermak, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  W niniejszym rozdziale przeprowadzono analizę wybranych współczynników dotyczących infrastruktury mieszkaniowej w regionie miejskim Krakowa. Teren badań analizowano w dwóch płaszczyznach, w podziale na pierścienie gmin ...
 • Znaczenie rozwoju społeczno-gospodarczego polskich metropolii i ich oddziaływanie na otaczające je obszary (added: 2014-01-08) 

  Raźniak, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  W niniejszym opracowaniu podjęto próbę wykazania oraz określenia rozmiarów oddziaływania społeczno – gospodarczego wybranych polskich miast metropolitalnych na przyległe do nich obszary. Analizie poddano wskaźniki społeczne: ...