Now showing items 36-46 of 46

 • Uczestnictwo polityczne w obliczu nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (added: 2014-05-26) 

  Wojniak, Justyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
 • Wartości Polityczne (added: 2013-04-24) 

  Bainczyk, Magdalena; Bernacki, Włodzimierz; Bryk, Andrzej; Bujwid-Kurek, Ewa; Chojnicka, Krystyna; Czermińska, Małgorzata; Cziomer, Erhard; Domaradzki, Spasimir; Fałowski, Janusz; Głuszyńska, Irena; Grzybowska, Marta; Grzybowski, Marian; Grzybowski, Marcin; Józefczyk, Piotr; Kasznik-Christian, Aleksandra; Kolendowska-Matejczuk, Marta; Krauz-Mozer, Barbara; Kubiak, Hieronim; Ludwikowski, Rett R.; Mania, Andrzej; Masiarz, Władysław; Matyasik, Michał; Modrzejewska, Magdalena; Stawiński, Piotr; Stawowy-Kawka, Irena; Stoczewska, Barbara; Śliwa, Michał; Wiatr, Jerzy J.; Wordliczek, Rafał; Zięba, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
 • Wpływ pacjentów po intoksykacji etanolem na pracę Zespołów Ratownictwa Medycznego Podstawowego. (added: 2017-11-29) 

  Krzysztof, Mazur
  Celem niniejszej pracy jest próba opisania specyfiki działania ZRM podstawowego podczas udzielania pomocy medycznej pacjentowi po intoksykacji etanolem. Problematyka ta jest szczególnie ważna ze względu na wpływ jaki ...
 • Wpływ zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Bielska-Białej na jakość życia jego mieszkańców (added: 2015-03-20) 

  Raźniak, Piotr; Bondar, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  This report presents the results of survey interviews conducted among residents of Bielsko-Biala. In the study, respondents participated diverse in terms of gender, age, marital status, level of education and living ...
 • Współpraca zespołów ratownictwa medycznego z ośrodkami toksykologicznymi (added: 2019-02-06) 

  Rosa, Paweł
  W pracy została przedstawiona rola Zespołów Ratownictwa Medycznego w sytuacji podejmowania medycznych czynności ratunkowych (MCR) u osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, u którego występuje ostrego zatrucia organizmu ...
 • Wymiary poziomu życia w Polsce w świetle wybranych wskaźników (added: 2014-07-30) 

  Winiarczyk-Raźniak, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Celem badań było ustalenie wybranych wymiarów poziomu życia ludności w Polsce w układzie 66 podregionów. Wzięto pod uwagę potrzeby związane z miejscem zamieszkania i otoczenia (warunki mieszkaniowe, stan środowiska ...
 • Wypalenie zawodowe ratowników medycznych w zespołach wyjazdowych (added: 2016-11-14) 

  Piekarczyk, Wojciech
  Problem wypalenia zawodowego w zawodach medycznych jest powszechnie występującym zjawiskiem o szerokim spektrum oddziaływania społecznego. Przeprowadzone badania dowiodły, że Ratownicy medyczni zespołów wyjazdowych również ...
 • Zabezpieczenie wiarygodności zasobów cyfrowych deponowanych w repozytoriach instytucjonalnych (added: 2014-01-09) 

  Januszko-Szakiel, Aneta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  W artykule zdefiniowano pojęcie repozytorium instytucjonalne oraz wskazano na zadania systemu repozytoryjnego. Odniesiono się do zagadnień trwałej ochrony wiarygodności, autentyczności, integralności oraz poufności ...
 • Zestaw przerywania procesu umierania (added: 2015-07-04) 

  Bieniek, Andrzej
  Artykuł prezentuje zastosowanie zaprojektowanego przez studentów Ratownictwa Medycznego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Andrzeja Bieniek oraz Konrada Rawińskiego zestawu do przerywania umierania. ...
 • Zmiany warunków mieszkaniowych w regionie miejskim Krakowa (added: 2014-07-30) 

  Raźniak, Piotr; Brzosko-Sermak, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  W niniejszym rozdziale przeprowadzono analizę wybranych współczynników dotyczących infrastruktury mieszkaniowej w regionie miejskim Krakowa. Teren badań analizowano w dwóch płaszczyznach, w podziale na pierścienie gmin ...
 • Znaczenie rozwoju społeczno-gospodarczego polskich metropolii i ich oddziaływanie na otaczające je obszary (added: 2014-01-08) 

  Raźniak, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  W niniejszym opracowaniu podjęto próbę wykazania oraz określenia rozmiarów oddziaływania społeczno – gospodarczego wybranych polskich miast metropolitalnych na przyległe do nich obszary. Analizie poddano wskaźniki społeczne: ...