Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka nr 3-4, 2010 (added: 2014-04-03) 

    Molo, Beata; Młynarski, Tomasz; Cyganik, Magdalena; Danielewicz, Krzysztof; Zalewska-Śmigasiewicz, Ewa; Suchojad, Monika; Biernat-Guzdkiewicz, Aneta; Banszel, Michał; Brańka, Robert; Gaura, Natalia; Ibek, Anna; Konieczny, Jerzy; Księska, Gabriela; Kuziorowicz, Olga; Latos, Agata; Matyjasik, Ewelina; Wargowski, Olgierd; Widacki, Michał; Sęk, Andrzej; Tokarski, Henryk; Ziarko, Janusz; Czermińska, Małgorzata; Aksamitowski, Andrzej; Skałuba, Piotr; Ożóg, Justyna; Furier, Andrzej; Kraj, Kazimierz; Czarniawski, Adam (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  • Postawy młodzieży wobec czynności operacyjno-rozpoznawczych (added: 2020-01-30) 

    Banszel, Michał; Brańka, Robert; Gaura, Natalia; Ibek, Anna; Konieczny, Jerzy; Księska, Gabriela; Kuziorowicz, Olga; Latos, Agata; Matyjasik, Ewelina; Wargowski, Olgierd; Widacki, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
    Uczestnikom badań – młodzieży ostatnich klas licealnych oraz studentom – przedstawiono po pięć (fi kcyjnych, ale realistycznych) historii, będących zwięzłymi opisami sytuacji, związanych z czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, ...