Now showing items 230-249 of 306

 • Sacrum i polityka w amerykańskim teatrze alternatywnym lat sześćdziesiątych XX wieku (added: 2014-02-17) 

  du Vall, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Autorka zaznajamia czytelnika ze zjawiskami społeczno-kulturowymi powstającymi na styku dwóch światów: kultura – ideologia/polityka. Można stwierdzić, iż związki te są tak stare, jak zaangażowanie jednostki w uprawianie ...
 • Should religion enjoy special protections in american society? Five arguments and a speculation (added: 2019-04-10) 

  McClay, Wilfred M. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Artykuł podejmuje kluczowy dla zrozumienia współczesnych wojen o kulturę temat obecności religii w przestrzeni publicznej w Stanach Zjednoczonych. Pokazuje niezbędny kulturotwórczy charakter doświadczenia religijnego w ...
 • Slavery in the Gulf in the First of the 20th Century: a study based on records from the British Archives (added: 2016-06-24) 

  Zdanowski, Jerzy (Wydawnictwo Naukowe ASKON, 2008)
  This book is on slavery in the Persian Gulf in the early 20th century, as documented in the official reports of British officials as well as the slaves' statements made at the British Agencies. Giving a statement was ...
 • Socjologia tożsamości (added: 2015-09-23) 

  Paleczny, Tadeusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
 • Some reflections on human rights education in the XXI century Europe (added: 2019-04-24) 

  Bednarczyk, Bogusława (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  From introduction: "The subject of human rights raises issues that are neither simple nor clear. Human rights are political by nature and they require political will to implement and public scrutiny to maintain. States ...
 • Specjalne strefy ekonomiczne Chin – Europejski sposób na azjatycki sukces gospodarczy (added: 2019-04-24) 

  Kania, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Z wprowadzenia: "Kiedy w 1980 r. w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej rodził się Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” (władze związku 17 sierpnia 1980 r. ogłosiły 21 postulatów, z których żaden nie dotyczył ...
 • Sporne problemy nowożytnej historii Chin (added: 2019-05-21) 

  Sławiński, Roman (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "W badaniach nowożytnej historii Chin, podobnie jak w odniesieniu do badań dziejów innych krajów, zawsze występowały problemy sporne. Wynika to z samej materii badań: już w momencie powstawania faktu historycznego występują ...
 • Społeczne dylematy amerykańskiej kultury (added: 2017-03-14) 

  Rokicki, Jarosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
 • Społeczno-kulturowy wymiar zetknięcia się muzyki rozrywkowej z nowymi technologiami (added: 2020-03-31) 

  Baran, Dariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Podstawowe założenie dotyczy społeczno-kulturowego wymiaru relacji muzyki rozrywkowej z nowymi technologiami, wyraźnie ewoluujących na przestrzeni ostatnich czterech dziesięcioleci. Głównym celem jest przedstawienie zmian ...
 • Społeczny odbiór satanizmu. Żródła i dynamika przekonań na przykładzie Stanów Zjednoczonych lat 80. (added: 2019-06-13) 

  Stawiński, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Dekada lat 80. XX w. w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej charakteryzowała się dużym zainteresowaniem opinii społecznej, mediów, a w konsekwencji także wymiaru sprawiedliwości, policji i środowisk psychologiczno- ...
 • Starożytne źródła koncepcji muzyki sfer w XII w. (added: 2019-06-05) 

  Konik, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The theory of “music of the spheres” (musicamundana) introduced by Boethius in his treaty De institutione musica is an original contribution in development of mediaeval theory of music. However, it’s roots trace back to ...
 • Stosunki Indii z Unią Europejską w okresie transformacji porządku międzynarodowego (added: 2019-04-25) 

  Jakub, Zajączkowski (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Globalizacja procesów ekonomicznych, rozpad bipolarnego układu sił, wzrastające procesy współzależności oraz regionalizacja w istotny sposób ukształtowały porządek międzynarodowy po zakończeniu zimnej wojny. Uwarunkowania ...
 • Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie w XX w. (added: 2016-06-29) 

  Zdanowski, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
 • Struktura rasowa, wyznaniowa i klasowo-warstwowa społeczeństwa brazylijskiego: w kierunku modelu pluralistycznego (added: 2019-05-21) 

  Paleczny, Tadeusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Rozmieszczenie ludności w Brazylii jest bardzo nierównomierne. W największym regionie północnym (norte) obejmującym wraz z Amazonią około 40% powierzchni kraju, mieszka 7,6% ludności. Największa liczba ludności, ...
 • Struktura społeczna uniwersytetu. Wspólnota i hierarchia (added: 2019-06-12) 

  Sowa, Kazimierz Z. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Uniwersytet, który od setek lat jest integralnym elementem struktury instytucjonalnej społeczeństw europejskich, należy do najbardziej złożonych tworów społecznych. Złożoność ową dostrzegamy już wówczas, gdy myślimy o ...
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XIX (added: 2017-03-17) 

  Fijałkowska, Lena; Podgórska-Mikuła, Arkadia; Moniuszko, Adam; Rosa, Wacław; Gołaszewski, Łukasz; Kitowski, Piotr; Kościelak, Sławomir; Głuszak, Marcin; Klimaszewska, Anna; Gałędek, Michał; Bieda, Justyna; Bednarska, Patrycja; Mataniak, Mateusz; Machut-Kowalczyk, Joanna; Kamińska, Paulina; Weredyńska-Szpakowska, Małgorzata; Michalski, Dawid; Kwiecień, Sebastian; Machura, Agnieszka; Dąbrowski, Karol; Graczyk, Konrad; Rzenno, Natalia; Nancka, Grzegorz; Smyk, Grzegorz; Wrzyszcz, Andrzej; Maciejewski, Tadeusz; Lewandowicz, Maria; Michalak, Marcin; Wałdoch, Jacek; Sołga, Przemysław; Kwiecień, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
 • System wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych na tle porównawczym (added: 2019-05-08) 

  Ludwikowska, Anna; Ludwikowski, Rett (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Termin „prezydent”, wywodzący się z łacińskiego słowa praesidere oznaczającego osobę „prezydującą”, czyli „siedzącą przed innymi,” został wprowadzony do języka polityki na długo przed ukształtowaniem się amerykańskiego ...
 • Środowisko przyrodnicze i człowiek w Japonii (added: 2017-11-28) 

  Mydel, Rajmund (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  ZE WSTĘPU: Zasadniczą treścią niniejszej pracy jest szczegółowa charakterystyka rozbudowanego zespołu elementów środowiska przyrodniczego Japonii, z uwzględnieniem charakteru i stopnia ich wpływu na różne dziedziny życia. ...
 • Taiwan’s Campaign for United Nations Participation (added: 2019-05-21) 

  Cheng-yi, Lin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  From introduction: "In terms of population, territory, govemment, foreign relations, economic development, and democratization, and under international law, Taiwan has every right to become a member of the United ...
 • Taking gender seriously. Present trends and recommendation for scientfic environment (added: 2016-04-18) 

  du Vall, Marta; Majorek, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016)
  Th is report deals with the issues of women’s participation in the science and research sector. Analysis of the statistical data shows that both in the United States and in Europe, despite the fact that women make up ...