Now showing items 69-88 of 306

 • IBN Saud w relacjach Polaków w latach 30. XX wieku (added: 2019-04-25) 

  Bakalarz, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Kontakty Polski z Arabią Saudyjską sięgają czasów, w których Królestwo nie istniało jeszcze na mapach świata. Początkowo celem podróży Polaków na Bliski Wschód była przede wszystkim Ziemia Święta (często zwiedzali przy ...
 • Idea demokracji konsocjonalnej w regionie Azji I Pacyfiku (added: 2019-04-23) 

  Jelonek, Adam W. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Konsocjonalny typ demokracji stanowi, według typologii Lijpharta, jedną z trzech kategorii opisujących istniejące systemy demokratyczne. Obok niego znajdujemy w tej typologii tzw. systemy demokracji odśrodkowej (centrifugal ...
 • Idea sekularyzmu w kontekście cywilizacji islamu (added: 2019-04-23) 

  Mendel, Miloš (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Z wprowadzenia: "Sekularyzm to istotne pojęcie w historiozofii, naukach politycznych i religioznawstwie. Wydaje się jednak, że w badaniach nad współczesnymi cywilizacjami i systemami religijnymi nie poświęca się mu ...
 • Idee nowelizacji kodeksu karnego (added: 2016-09-22) 

  Lubelski, Marek; Golonka, Anna; Trybus, Małgorzata; Filipowska, Monika; Stopińska, Joanna Magdalena; Zawłocki, Robert; Hoc, Stanisław; Pawlik, Renata; Szwejkowska, Małgorzata; Romańczuk-Grącka, Marta; Mozgawa, Marek; Nazar-Gutowska, Katarzyna; Gutkowska, Agnieszka; Kulesza, Jan; Chodorowska, Anna; Strzelec, Adam; Gil, Damian; Habrat, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
 • Ideologia Hezbollahu i jej ewolucja w latach 1982–2009 (added: 2019-04-23) 

  Dziedzic, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Szyici w Libanie do połowy lat 70. XX w. nie byli aktywni społecznie i politycznie. W efekcie południe kraju i dolina Al-Bika, gdzie zamieszkuje ta grupa religijna, pozostawało słabo rozwinięte pod względem gospodarczym ...
 • Ideologia Hindutwy i Neruizm w indyjskiej myśli politycznej (added: 2019-04-23) 

  Zajączkowski, Jakub (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Dla kształtowania się tożsamości Indii i zbudowania fundamentów państwa istotne znaczenie miały dwie ideologie: neruizm oraz ideologia hindutwy. Obydwie odwoływały się do korzeni hinduskości i do tradycji, ale wyciągały ...
 • Ideologiczne aspekty zaangażowania Rosji w syryjskiej wojnie domowej 2011–2017 (added: 2018-07-02) 

  Kościelniak, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Tekst przedstawia politykę historyczną Rosji w kontekście syryjskiego sekularyzmu – ukazuje nową rundę zmagań pomiędzy anglosaskim optymizmem dotyczącym islamu na Bliskim Wschodzie a historycznym rosyjskim realizmem. Po ...
 • Ideologiczne podstawy maoistowskiego nacjonalizmu (added: 2019-04-23) 

  Wardęga, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "W artykule zostaną przedstawione zagadnienia ideologiczne związane z nacjonalizmem w Chinach maoistowskich. W języku chińskim na określenie narodu używa się różnych słów. Istnieje pojęcie minzu, oznaczające naród w ...
 • Immigrants and Immigration - Below the Surface of the 2008 Election (added: 2019-05-08) 

  Barrett, James (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "National coverage of the 2008 presidential race offers enough drama to keep analysts busy. With the Democrats favored to win the national election as a result of the disastrous foreign and domestic policies of the Bush ...
 • In memory of Roman Sławiński (added: 2018-11-19) 

  Bastid-Bruguière, Marianne (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
 • Inspiracje intelektualne teorii kultury i społeczeństwa Herberta Marcusego (added: 2019-06-12) 

  Mróz, Piotr; Gruca, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Podejmując próbę całościowej oceny czy też syntetycznego ujęcia teoretycznych i praktycznych osiągnięć Instytutu Badań Społecznych, szerzej znanego jako Szkoła Frankfurcka, historyk idei staje przed niebagatelnym problemem ...
 • Instrumenty wsparcia rodziny – ujęcie porównawcze rozwiązań przyjętych w Polsce i USA (added: 2019-06-05) 

  Szatkowski, Bernard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Poland as well as many European countries is facing demographic crisis. Aging society, changing model of the family and reduced birth rate are serious issues that demand a reaction. Above matters are beyond doubt. However, ...
 • Instytucjonalizacja współpracy Unii Europejskiej z państwami Maghrebu w latach 1995–2010 (added: 2019-04-24) 

  Diawoł, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Z wprowadzenia: "Przedmiotem niniejszego artykułu jest polityka Unii Europejskiej wobec państw Maghrebu. Omówione zostaną instytucje i programy dotyczące wzajemnej współpracy. Większość inicjatyw unijnych skierowana jest ...
 • Integracja akademicka widziana oczami studentów z Ukrainy (added: 2018-07-27) 

  Leśniak, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
 • Islam - Zachód: jaka przyszłość? (added: 2014-11-03) 

  Zdanowski, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
 • Islam wobec wyzwań rozwoju cywilizacyjnego (added: 2014-11-03) 

  Zdanowski, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
 • Islamizm w polityce Egiptu w okresie monarchii (1922-1952) (added: 2014-11-05) 

  Zdanowski, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
 • Islamska domena kulturowa a turystyka–studium przypadków (added: 2019-06-06) 

  Sacha, Stefan; Szot, Zygmunt (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  The Islamic cultural domain comprises a geographical area of diverse tourist attractions and is an important destination of international tourism. At the same time, the ‘Islamic countries’, as destinations for tourism, ...
 • Jamesa Clifforda kłopoty z kulturą (added: 2019-06-12) 

  Hańderek, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Jednym z głównych zagadnień poruszanych przez Jamesa Clifforda w Kłopotach z kulturą jest problem doświadczenia kulturowego i jego jedności, który – zwłaszcza w doświadczeniu współczesnego człowieka – nabiera szczególnego ...
 • Japonia w procesie przejścia od demograficznej dojrzałości do demograficznego schyłku (added: 2017-05-26) 

  Mydel, Rajmund (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)