Now showing items 41-60 of 306

 • Decentralizacja i autonomia a mniejszości etniczne w Indonezji (added: 2019-04-15) 

  Wiciarz, Krystian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Wewnętrzna polityka państw względem mniejszości etnicznych i narodowych może przyjmować rozmaite kształty. Z jednej strony istnieje silna tendencja dążąca do zagwarantowania mniejszościom równych praw i przywilejów, z ...
 • Desocjalizacja posiłków jako element problemów wychowawczych (added: 2016-05-24) 

  Kapiszewska, Maria (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
 • Dochodzenie roszczeń wynikających z umów o świadczenie usług turystycznych w aspekcie międzynarodowym (added: 2019-06-06) 

  Wolski, Dominik (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Tourism is nowadays predominantly international. This trend was begun somewhere about the second half of 20th Century and there is not any indications towards change it at the moment. This is not only a consequence of ...
 • Dwadzieścia lat Erasmusa – doświadczenia, perspektywy, wyzwania (added: 2014-02-03) 

  Majorek, Marta; Wojniak, Justyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
 • Dylematy tożsamości: stare i nowe konteksty socjalizacji (added: 2016-01-08) 

  Paleczny, Tadeusz; Pucek, Zbigniew; Karnat-Napieracz, Anna; Wantuła, Halina; Kovač Šebart, Mojca; Kozłowska, Anna; Ostafińska, Agnieszka; Wysocka, Ewa; Guzik, Agnieszka; Nieciuński, Stanisław; Olearczyk, Teresa; Stawiak-Ososińska, Małgorzata; Rokicki, Jarosław; Czapliński, Szymon; Porębski, Andrzej; Brzuska, Eugeniusz; Kociszewska-Panaszek, Małgorzata; Czech, Franciszek; Brataniec, Katarzyna; Siedlaczek, Karolina; Pawlica, Beata; Widawska, Edyta; Magoska, Maria; Bierówka, Joanna; Kožuh, Boris (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
 • Dyskurs postkolonialny w przestrzeni sztuki – twórczość Romualda Hazoumé (added: 2019-06-12) 

  Wiącek, Elżbieta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "W wydanej w 1989 roku książce o literaturze postkolonialnej pt. The Empire Writes Back jej autorzy – Bill Ashcroft, Gareth Griffith oraz Helen Tiffin – stwierdzają, że życie ponad trzech czwartych dzisiejszych mieszkańców ...
 • Dżihad – mit czy rzeczywistość? (added: 2015-02-04) 

  Brataniec, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
 • Egoizm i altruizm jako niesprzeczne motywy działań człowieka w świetle zasady wzajemności (added: 2019-06-12) 

  Bierówka, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Myśliciele pochylający się nad podstawą społecznej egzystencji człowieka próbowali i próbują odpowiedzieć na fundamentalne pytanie: jaka siła, jaki mechanizm pozwala społeczeństwu trwać i rozwijać się? Konkurencja czy ...
 • Elementy kultury bezpieczeństwa a zachowania klientów instytucji finansowych (added: 2019-06-12) 

  Fatuła, Dariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Artykuł omawia ryzyka i zagrożenia towarzyszące zachowaniom klientów instytucji finansowych. Szczególne miejsce poświęcono nowym technologiom wykorzystywanym w instrumentach płatniczych. Wskazano, jak różnicować działania ...
 • Emerging regional arrangements: Deeper integration between Egypt and the European Union (EU) (added: 2019-04-25) 

  Hassanien, Karim Badr El-Din Attia (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  From introduction: "Economic and trade relations between the EU and the neighboring Southern Mediterranean (MED) countries are organized by the Euro-Mediterranean Partnership (also referred to as the Barcelona Process), ...
 • English on Polish museums’ websites: standard or exception (added: 2017-10-06) 

  Sorkowska-Cieślak, Kinga; Cieślak, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Informacje dostępne na stronach internetowych mają w turystyce ogromne znaczenie. Dzięki nim turysta może szczegółowo zaplanować podróż – przyjazna strona internetowa może wręcz zadecydować o jego wizycie w danym miejscu. ...
 • Etnosy na Tajwanie (added: 2019-04-15) 

  Sławiński, Roman (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Opis etnosów występujących na Tajwanie, wbrew pozorom, nie jest prosty. Wprawdzie wiadomo, że ludność pochodzi z kontynentu chińskiego, która w wielu falach migracyjnych przemieszczała się na wyspę, w zamierzchłych ...
 • Ex Oriente Lux - księga pamiątkowa dla Romana Sławińskiego (added: 2014-03-04) 

  Góralski, Władysław; Bastid-Bruguière, Marianne; Chang, Li; Gdaliwicz Gielbras, Wilja; Zuxi, Liu; Łabędzka, Izabella; Olenik, Kenneth; Sierakowska-Dyndo, Jolanta; Sławiński, Roman; Szymczyk, Wojciech; Tokarski, Stanisław; Tomala, Karin; Zdanowski, Jerzy; Zemanek, Adina; Zemanek, Bogdan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
 • Filmowa twórczość Gaspara Noe w perspektywie teorii teatru okrucieństwa Antonina Artauda (added: 2019-06-13) 

  Kletowski, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "W filmie Krew bestii (1949) Georgesa Franju widzimy przerażającą scenę szlachtowania konia przez pracowników rzeźni. Stary wałach trzymany za uzdę zostaje zabity za pomocą hydraulicznego pistoletu. Upada. Rzeźnik podchodzi ...
 • Finansowanie projektów kulturalnych z funduszy Unii Europejskiej na przykładzie programu " Europa dla obywateli" (added: 2014-01-31) 

  Majorek, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Celem niniejszego szkicu jest krótka prezentacja ważnego aspektu polityki europejskiej, jakim są działania związane ze sferą kultury. Współcześnie wiele miejsca poświęca się rozważaniom o charakterze ekonomicznym, finansowym, ...
 • Friendly practices in global business and Polish conditions (added: 2019-04-24) 

  Chodyński, Andrzej; Jabłoński, Adam; Jabłoński, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  From introduction: "The notion of globalization refers to different perspectives. From an economic standpoint, not only does globalization create chances for companies, but also threats, among others connected with natural ...
 • From Laager to Lager: Reflections on Afrikaner Identity (added: 2019-05-21) 

  van Schalkwyk, Phil (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "South Africa is currently celebrating 10 years of democracy, and although many problems still need to be solved, South Africans can be justifiably proud of what has been achieved during the past decade. However, the ...
 • Gaijin: Cudzoziemcy w Japonii (added: 2019-04-25) 

  Mydel, Rajmund (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Japonia to kraj, który przez wieki chronił swe terytorium przed napływem cudzoziemców. W różnego typu historycznych kontaktach ze światem zewnętrznym ograniczano ich obecność do niezbędnego minimum, ściśle kontrolując ...
 • Gender na poważnie. Obecne trendy i zalecenia dla środowiska naukowego (added: 2014-05-08) 

  du Vall, Marta; Majorek, Marta (2014-05-08)
  Opracowanie dotyczy problematyki udziału kobiet w sektorze naukowo-badawczym. Analiza danych statystycznych ilustruje sytuację obserwowaną zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie, gdzie kobiety, mimo że stanowią ...
 • Gender w polityce - perspektywy i rekomendacje (added: 2014-05-08) 

  du Vall, Marta; Majorek, Marta (2014-05-08)
  Opracowanie koncentruje się na kwestii partycypacji kobiet w polityce, a w szczególności równości płci w obszarze sprawowania władzy i dostępie do zasobów z nią związanych. Dostępne wyniki badań ukazują wzrost udziału ...