Now showing items 25-44 of 306

 • Centra wielkich miast Japonii w procesie przemian 1955‒2005 (added: 2016-06-24) 

  Mydel, Rajmund (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
 • Charter of Maryland as an Example of Proprietary Colonial Charter (added: 2019-05-07) 

  Michalik, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Independent of the fact that in the beginning the character of English colonialism, was more of a private trade and colonization enterprise, although colonization efforts were to a greater or lesser degree subject to ...
 • Chomejni i jego ideologiczna spuścizna (added: 2019-04-23) 

  Kosowski, Łukasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Trudno przecenić geopolityczne znaczenie Iranu dla współczesnych stosunków międzynarodowych. Chodzi zarówno o centralne położenie geograficzne w Eurazji, siłę polityczną islamu szyickiego, ale także oddziaływanie ...
 • Chram Yasukuni jako symbol japońskiego nacjonalizmu (added: 2019-04-23) 

  Pletnia, Maciej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "2 września 1945 r. na pokładzie amerykańskiego okrętu „Missouri” Japonia podpisała kapitulację. Wydawało się, że wraz z kapitulacją odszedł w przeszłość przesycony ksenofobią japoński nacjonalizm. Przez następne pół ...
 • Chrześcijaństwo, modernizacja i państwo w dawnym Kongu (added: 2019-04-15) 

  Piętek, Robert (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Dawne Kongo stanowi ciekawy przypadek afrykańskiego państwa, którego elity polityczne pod koniec XV w. były otwarte na przyjęcie chrześcijaństwa – wtedy to do wybrzeża kongijskiego przypłynęli Portugalczycy. Państwo to ...
 • Church and State: The Current Constitutional Debate in the USA (added: 2019-05-07) 

  Wolfe, Christopher (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Where do we stand today in the constitutional debate regarding Church and State? We are certainly not in the era during which the original understanding of the First Amendment religion clauses was dominant. In the ...
 • Cmentarze wirtualne - przemiany chińskich tradycji pogrzebowych (added: 2019-05-21) 

  Zemanek, Adina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, w chińskich tradycjach pogrzebowych nastąpiły radykalne zmiany. Dotyczyły one zarówno samych pogrzebów, jak i obchodzenia tradycyjnego święta zmarłych. W przypadku pogrzebów, ...
 • Collaborative Knowledge Services a sukces i bezpieczeństwo organizacji (added: 2019-06-12) 

  du Vall, Marta; Majorek, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Artykuł poświęcony został Collaborative Knowledge Service rozumianej jako istotny element kultury organizacyjnej, stanowiącej czynnik umożliwiający usprawnienie działań organizacji/ firmy oraz osiągnięcie sukcesu. Obecnie ...
 • Considering National, Cultural, and other Features of Kazakh-Speaking Subjects of Polygraph Examinations (added: 2018-07-09) 

  Baisakhalov, Boranbay (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
 • Constructive Diversity in Multicultural Australia (added: 2019-05-21) 

  Smolicz, J. J. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Under the impact of economic, political and cultural globalisation one could expect that the whole world would tend to become more and more culturally homogeneous until a convergence of cultures eventuated. Such ...
 • Contemporary Dilemmas of Management (added: 2016-07-07) 

  Światowiec-Szczepańska, Justyna; Fudaliński, Janusz; Pawlak, Krzysztof; Walas-Trębacz, Jolanta; Smutek, Halina; Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata; Dołhasz, Magdalena; Pera, Bożena; Galata, Stanisław; Pietrzyk, Urszula (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The presented publication contains the articles maintaining widely understood problem of Organization Management. The notion of Management demands nowadays to undertook the interpretation of many important questions, ...
 • Contesting the Dominant Culture? The Promise Keepers and Aglow International Parachurch Movements (added: 2019-05-07) 

  Grzeszczyk, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "In this essay I will focus on two contemporary Christian parachurch movements: one, Aglow International, directed at women, and the other, the Promise Keepers (PK), at men. Although the movements came into existence at ...
 • Continuity in language: styles and registers in literary and non-literary discourse (added: 2016-09-23) 

  Bazarnik, Katarzyna; Bela, Teresa; Curyłło-Klag, Izabela; Pawlicki, Marek; Stamirowska, Krystyna; Chrzanowska-Kluczewska, Elżbieta; Szpila, Grzegorz; Hołobut, Agata; Freundlich, Jerzy; Misztal, Mariusz; Willim, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Part I includes studies concerned with the language of literary discourse, pursued in fi ction as well as in poetry and drama. Of the seven articles, fi ve combine stylistic and literary critical analysis. Th ese are the ...
 • Cywilizacyjne konteksty współczesnego kryzysu edukacyjnego (added: 2019-06-21) 

  Szmyd, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "1. „Wioska globalna” {global village) M. McLuhana zmieniła się nie do poznania od czasu, gdy nazwę i obraz wprowadził - kilkadziesiąt lat temu - do literatury naukowej i języka mass mediów ten kanadyjski uczony i ...
 • Czy człowiek niepełnosprawny ma szansę być pełnoprawnym turystą? (added: 2019-06-06) 

  Furmanek, Mirosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Tourism is an important part of life for all people, including those with disabilities. In the case of the latter, in addition to typical features such as – leisure, cognitive, educational, etc., tourism is also part of ...
 • Czynniki biologiczne i kulturowe we współczesnych dyskusjach socjologicznych i antropologicznych (added: 2019-06-12) 

  Rokicki, Jarosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Według szacunków dokonywanych przez biologów, gatunek ludzki wyłonił się ze świata istot żywych po około 4 miliardach lat procesu ewolucyjnego, prowadzącego od prostych organizmów jednokomórkowych do istot obdarzonych ...
 • Decentralizacja i autonomia a mniejszości etniczne w Indonezji (added: 2019-04-15) 

  Wiciarz, Krystian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Wewnętrzna polityka państw względem mniejszości etnicznych i narodowych może przyjmować rozmaite kształty. Z jednej strony istnieje silna tendencja dążąca do zagwarantowania mniejszościom równych praw i przywilejów, z ...
 • Desocjalizacja posiłków jako element problemów wychowawczych (added: 2016-05-24) 

  Kapiszewska, Maria (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
 • Dochodzenie roszczeń wynikających z umów o świadczenie usług turystycznych w aspekcie międzynarodowym (added: 2019-06-06) 

  Wolski, Dominik (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Tourism is nowadays predominantly international. This trend was begun somewhere about the second half of 20th Century and there is not any indications towards change it at the moment. This is not only a consequence of ...
 • Dwadzieścia lat Erasmusa – doświadczenia, perspektywy, wyzwania (added: 2014-02-03) 

  Majorek, Marta; Wojniak, Justyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)