Now showing items 12-13 of 13

  • The past, present and future of clinical legal education in Poland (added: 2020-12-17) 

    Mamak, Kamil; Kowalska, Katarzyna Julia; Milan, Ewelina; Klimek, Paweł (Northumbria University School of Law, 2018)
    This paper was written by four lecturers, who are employed at different universities located in Poland's two largest Cities: Warsaw and Cracow. Two of these universities are financed by the government and the other two are ...
  • Wybrane aspekty jakości prawa finansowego a funkcje systemu opodatkowania dochodów w PRL (added: 2018-10-15) 

    Klimek, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
    Wybrane aspekty jakości prawa finansowego i funkcje systemu opodatkowania dochodów w PRL przedstawiono w pięciu kontekstach. Pierwszym jest kontekst doktrynalny, który zasady podatkowe i zasady prawa podatkowego pozwala ...