Now showing items 4-4 of 4

  • Zielona dyplomacja jako zewnętrzny wymiar polityki ekologicznej Kazachstanu (added: 2019-05-24) 

    Morawska, Ewelina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
    W artykule podjęto próbę zdefiniowania pojęcia „zielona dyplomacja”. Omówione zostały problemy ekologiczne Kazachstanu, ich transgraniczny charakter oraz wewnętrzny i zewnętrzny wymiar realizowanej polityki ekologicznej. ...