Now showing items 1-1 of 1

  • Ideologia Hezbollahu i jej ewolucja w latach 1982–2009 (added: 2019-04-23) 

    Dziedzic, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
    "Szyici w Libanie do połowy lat 70. XX w. nie byli aktywni społecznie i politycznie. W efekcie południe kraju i dolina Al-Bika, gdzie zamieszkuje ta grupa religijna, pozostawało słabo rozwinięte pod względem gospodarczym ...