Now showing items 1-1 of 1

  • Polskie organizacje pozarządowe w Internecie (added: 2018-05-21) 

    du Vall, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
    Punktem wyjścia dla podjętych rozważań jest założenie, że komunikacja zapośredniczona przez technologie informacyjno-komunikacyjne powinna być kluczowym elementem strategicznego zarządzania organizacją pozarządową, gdyż ...