Now showing items 336-355 of 1044

 • Law and legal cultures in the 21st century: diversity and unity : the 23rd IVR Congres : special workshops students and young researchers (added: 2017-09-12) 

  Cyrul, Wojciech; Del Mar, Maksymilian; Häußler, Stefan; Kazanavičiūtė, Rūta; Könczöl, Miklós; Leahy Stone, Sophia A.; Pieniążek, Marcin; Santacoloma Santacoloma, Andrés; Tattay, Szilárd; Thalmair, René; Ping, Li Yan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
 • Legalna teoria dowodowa i jej wpływ na rozwój inkwizycyjnego procesu karnego (added: 2020-02-20) 

  Koredczuk, Józef (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Nawiązując do wypowiedzi prof. Stanisława Waltosia, że najpierw na świecie pojawił się świadek, potem powstało prawo procesowe możemy dodać, że powstały także teorie dotyczące tych tematów. Teorie te miały różny charakter ...
 • Leibniz o państwie i gospodarce (added: 2019-06-27) 

  Rosicka, Janina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  Ze wstępu: "Leibniz nie jest zaliczany do grona filozofów poświęcających uwagę sprawom gospodarczym. Jedynie Schumpeter w swojej History o f Economic Analysis odwołuje się do Leibniza, ale widzi w nim filozofa i matematyka. ...
 • Leo Strauss: Fascist, authoritarian, imperialist? (added: 2019-04-29) 

  Zuckert, Catherine (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "In a letter he wrote to Karl Loewith on May 19, 1933 (just after the Nazis had come to power in Germany), Leo Strauss insisted in strong terms that he could not return to Germany so long as the Nazis were in power: I ...
 • Liberalizacja prawa pracy (added: 2019-06-26) 

  Lewandowski, Henryk (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "I. Uwagi na temat liberalizacji prawa pracy, zawarte w niniejszym opracowaniu, dotyczyć będą polskiego prawa pracy i polskiej rzeczywistości. Oczywiście podstawą wielu refleksji i propozycji stanie się także „dorobek ...
 • Liberalne, demokratyczne czy obywatelske? Społeczeństwo obywatelskie a liberalna demokracja (added: 2019-07-01) 

  Pietrzyk, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  "Współcześni autorzy, niejako idąc w ślady Alexisa de Tocqueville’a, bardzo mocno podkreślają związek teoretyczny i praktyczny pomiędzy społeczeństwem obywatelskim a liberalną demokracją, uznając istnienie społeczeństwa ...
 • Libia a Zachód. Od zamachów do współpracy (added: 2019-05-20) 

  Jarecka-Stępień, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Obserwowana w ostatnich latach zmiana polityki zagranicznej Libii wydaje się zaskakująca. Dlaczego Muammar Kadafi radykalnie zmienia politykę? Z jakiego powodu zdecydował się na podjęcie tak szerokiej współpracy z ...
 • Liczba i rozmieszczenie ludności niemieckiej na Pomorzu w okresie II Rzeczpospolitej (added: 2019-07-01) 

  Szczurek, Wiesław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  "Zagadnienie liczby i rozmieszczenia ludności niemieckiej na Pomorzu było przedmiotem żywego zainteresowania publicystyki polskiej jak i niemieckiej okresu międzywojennego. Badania nad zmianami w składzie etnograficznym ...
 • Ludność arabska w państwie żydowskim (added: 2019-05-22) 

  Bojko, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Podobnie jak starożytne, również obecnie istniejące Państwo Izrael jest krajem zamieszkałym przez różne narodowości. Dziś obok Żydów poważną część mieszkańców Izraela stanowi ludność arabska. Wbrew twierdzeniom historyków ...
 • Lustracja w publicystyce polskich konserwatystów (added: 2019-06-24) 

  Tokarz, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Lustracja należy do jednych z najbardziej kontrowersyjnych spraw w III Rzeczpospolitej . Była ona obecna po 1989 r. w szeregu nurtów, podejmowało ją wiele partii politycznych. Większość była za ujawnieniem współpracy ...
 • Magia wspólnot wyobrażonych w nowej Europie Środkowej (added: 2017-03-15) 

  Haratyk, Paulina; Raczek-Karcz, Marta Anna; Taszycka, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Niniejsza publikacja jest próbą nakreślenia możliwej linii badań naukowych dotyczących przekształceń zachodzących w Europie Środkowej w ostatnim ćwierćwieczu, tj. w latach 1989–2014, odzwierciedlonych w wybranych dziełach i ...
 • Manhattan – niekończący się dialog. Przegląd wybranych wysokościowców na Manhattanie w kontekście wizji miasta idealnego Franka Lloyda Wrighta i Le Corbusiera (added: 2019-05-31) 

  Banasik-Petri, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  The ideological dialogue between the two crucial representatives of the world architecture: Frank Lloyd Wright and Le Corbusier, drawn on the basis of lectures they conducted in the 1930s in the United States on the ...
 • Marzenia o „silnym mężu”. Mit Piłsudskiego we współczesnej retoryce politycznej (added: 2019-06-13) 

  Hołda, Renata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Wspólna historia determinuje, w pewien sposób, odczuwanie rzeczywistości. Kultura wykształciła mechanizmy sprawiające, że możliwa jest afirmacja lub tłumienie tych doświadczeń, a to czyni z nich pożywkę, na której ...
 • Metafizyka i polityka. Andrzej Strug o charyzmie i micie Józefa Piłsudskiego (added: 2018-10-26) 

  Kargol, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  0 legendzie Józefa Piłsudskiego napisano wiele. Czyniono to już za jego życia, czynią to współcześni, wciąż usiłując zgłębić to, co tak konsekwentnie wymyka się nauce; charyzmę 1 osobowość przywódcy. Michał Sokolnicki ...
 • Miasteczko polskie w XXI wieku. Wybrane problemy (added: 2021-06-24) 

  Przesmycka, Elżbieta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Typ małego miasta polskiego opisywany był w literaturze już na początku XX wieku. Zwracano uwagę na potrzebę ochrony i kształtowania kulturowego dziedzictwa architektonicznego miasteczek. Struktura przestrzenna najmniejszych ...
 • Miejsce JW GROM w systemie bezpieczeństwa RP (added: 2020-07-31) 

  Orłowski, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Niniejszy tekst ma na celu ukazanie miejsca JW GROM w systemie bezpieczeństwa narodowego. Zawarte zostały w nim uwagi związane z zadaniami i zdolnościami posiadanymi przez Jednostkę w odniesieniu do misji sił zbrojnych ...
 • Między inteligencką tradycją a menedżeryzmem. Kształtowanie ideologii menedżerskiej i nowoczesnej kultury pracy w Polsce międzywojennej (added: 2019-06-13) 

  Górski, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Ze wstępu: "Menedżerowie należą do tej kategorii zawodowej, która związana jest z gospodarką i procesami modernizacji społeczeństwa. W początkowym okresie kształtowania się nowoczesnego społeczeństwa głównymi promotorami ...
 • Między monizmem a relatywizmem. Uwagi o etyce realistycznej Izajasza Berlina (added: 2019-06-21) 

  Kimla, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "Wartości istnieją obiektywnie. Jest ich wiele, choć ich liczba (jeśli nie teoretycznie, to praktycznie) jest skończona. Pomiędzy niektórymi z nich - a czasem nawet na gruncie tej samej wartości - dochodzi do konfliktów, ...
 • Między sztuką a polityką. Źródła myśli politycznej Stanisława z Warty Szukalskiego (added: 2014-07-16) 

  Kargol, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Stanisław Szukalski was one of the most famous and controversial artists in Poland. Known well in his motherland almost forgotten after the Second World War he continued his artistic activity in United States of America ...
 • Między tradycjonalizmem a nowoczesnością: fundamentalizm islamu (added: 2019-05-22) 

  Mrozek-Dumanowska, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  Ze wstępu: "Nieodzownym warunkiem modernizacji pojmowanej jako ciągły proces rozwoju ekonomicznego i społecznego jest w ujęciu wielu autorów zachodnich postępująca laicyzacja. Pewnym wyłomem w tym poglądzie było pojawienie ...