Now showing items 17-17 of 17

  • Z zagadnień poprawności opiniowania w badaniach poligraficznych (added: 2014-05-13) 

    Ibek, Anna; Gołaszewski, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
    Artykuł prezentuje teoretyczne podstawy opiniowania w badaniach poligraficznych oraz ich praktyczne zastosowanie. Przedstawiono sposoby konstruowania ekspertyz poligraficznych z perspektywy argumentacyjnego modelu rozumowania ...