Now showing items 1-1 of 1

  • Geneza łódzkich struktur notarialnych (added: 2020-02-18) 

    Wiśniewska-Jóźwiak, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
    Notariat na ziemiach polskich powstał dopiero w czasach Księstwa Warszawskiego i funkcjonował w oparciu o przepisy francuskiej ustawy notarialnej z 16 marca 1803 r. zatytułowanej Organizacya notariatu. Ustawa obowiązywała ...