Now showing items 1-1 of 1

  • Gender na poważnie. Obecne trendy i zalecenia dla środowiska naukowego (added: 2014-05-08) 

    du Vall, Marta; Majorek, Marta (2014-05-08)
    Opracowanie dotyczy problematyki udziału kobiet w sektorze naukowo-badawczym. Analiza danych statystycznych ilustruje sytuację obserwowaną zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie, gdzie kobiety, mimo że stanowią ...