Now showing items 1-4 of 4

 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XI (added: 2014-04-14) 

  Kamińska, Krystyna; Uruszczak, Wacław; Nowosad, Wiesław; Lewandowska-Malec, Izabela; Mikuła, Maciej; Filipczak-Kocur, Anna; Głąb, Zbigniew; Głuszak, Marcin; Kubicki, Tomasz; Bieda, Justyna; Wiśniewska, Dorota; Dziadzio, Andrzej; Stoczewska, Barbara; Pyziak, MIchał; Rakowski, Maciej; Wrzyszcz, Andrzej; Witkowski, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XII (added: 2014-04-14) 

  Adamus, Jan; Fijałkowska, Lena; Wojciechowski, Rafał; Ptak, Marian J.; Kaczmarczyk, Aleksandra; Koredczuk, Józef; Głąb, Zbigniew; Lewandowska-Malec, Izabela; Głuszak, Marcin; Borkowska-Bagieńska, Ewa; Jurek, Piotr; Kubicki, Tomasz; Smyk, Grzegorz; Fermus-Bobowiec, Anna; Kruszewski, Tomasz; Kozyra, Waldemar; Dolata, Tomasz; Fedorszczak, Tomasz; Witkowski, Andrzej; Rogowski, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
 • Zbrodnia i kara - z dziejów przestępczości w małym mieście w XVII wieku (na przykładzie Lutomierska) (added: 2020-02-21) 

  Głąb, Zbigniew (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Lutomiersk to niewielka miejscowość położona nad Nerem w staropolskim województwie sieradzkim. Prawa miejskie uzyskała w 1274 r. M. Bogucka i H. Samsonowicz klasyfikują Lutomiersk jako miasto trzeciej kategorii (miasta ...
 • Zbrodnia i kara – z dziejów przestępczości w małym mieście w XVII wieku (na przykładzie Lutomierska) Część II (added: 2020-02-20) 

  Głąb, Zbigniew (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Omawiane przestępstwa sądzone były przez trzy sądy: burmistrza z rajcami, lendwójta z ławą oraz przez właścicieli miasta. W sytuacjach cięższych przestępstw sąd odbywano niekiedy w składzie łączonym radziecko-ławniczym. ...