Now showing items 56-75 of 128

 • Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2010 : Prawa człowieka w procesie stosowania prawa przez organy administracji publicznej (added: 2014-04-03) 

  Czaja-Hliniak, Irena; Celarek, Krystyna; Cebula, Sławomir; Buczek, Andrzej; Fleszer, Dorota; Feczko, Piotr; Kościelniak, Grzegorz; Krużołek, Klaudia; Paśnik, Jerzy; Pistol, Tomasz; Poździoch, Stefan; Szostak, Ryszard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Artykuły zamieszczone w niniejszym numerze „Państwa i Społeczeństwa” przedstawione zostały na X Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w ramach sekcji tematycznej „Prawa człowieka ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2011 : Z problematyki ekonomii i zarządzania (added: 2014-04-30) 

  Szewczyk, Ryszard; Huczek, Marian; Chodyński, Andrzej; Fatuła, Dariusz; Iwasiewicz, Andrzej; Paszek, Zbigniew; Saunders, Edmund (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Niniejszy zeszyt „Państwa i Społeczeństwa” w całości poświęcony został problemom ekonomicznym, a także zagadnieniom rozpatrywanym w ramach szeroko pojmowanego zarządzania. Zeszyt otwiera artykuł na temat roli pieniądza ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2017 : Ekonomia, finanse i edukacja zawodowa wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju - wybrane zagadnienia (added: 2017-07-27) 

  Podolec, Barbara; Dębska-Rup, Anna; Rup, Przemysław; Raźniak, Piotr; Dorocki, Sławomir; Płaziak, Monika; Láczay, Magdolna; Woźniak-Zapór, Marta; Grzyb, Mariusz; Rymarczyk, Sebastian; Świętek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Ze wstępu: Opracowanie zostało poświęcone wybranym zagadnieniom finansów, ekonomi oraz edukacji zawodowej wobec współczesnych wyzwań zrównoważonego rozwoju. Siedem artykułów w nim zawartych zostało podzielone na trzy główne ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2009 : Prawo publiczne - zagadnienia wybrane (added: 2014-03-25) 

  Chojna-Duch, Elżbieta; Grzybowska, Marta; Zieliński, Jacek; Poździoch, Stefan; Koczur, Sebastian; Celarek, Krystyna; Augustyniak, Monika; Feczko, Piotr; Buczek, Andrzej; Klink, Marek; Paśnik, Jerzy; Litwin, Katarzyna; Kościelniak, Grzegorz; Hernas, Adam; Mażewski, Lech; Malczyk-Herdzina, Małgorzata; Flejszar, Radosław; Malczyk-Herdzina, Małgorzata; Babiarz, Michał; Barański, Bartek; Borowiec, Adam; Kraciński, Oskar; Śmierzchalska, Katarzyna; Stanisz, Tadeusz; Malec, Jerzy; Pieniążek, Marcin; Skowyra, Monika; Klimek, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Oddawany do rąk Czytelników numer „Państwa i Społeczeństwa” poświęcony jest szeroko rozumianej problematyce publicznoprawnej. Choć publikowane artykuły w większości mieszczą się w obrębie dogmatyki poszczególnych gałęzi ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2012 (added: 2014-06-27) 

  Szwaja, Jacek Z.; Kościelniak, Grzegorz; Jaśkowiec, Dominik; Huras, Agnieszka; Rej, Anna; Słowik, Dominik; Polaczek-Bigaj, Marta; Kargol, Anna; Gajda, Agnieszka; Pindel, Kamil; Głuchowski, Jan; Kosikowski, Cezary; Litwińczuk, Hanna; Głuchowski, Jan; Gomułowicz, Andrzej; Małecki, Jerzy; Mastalski, Ryszard; Ofiarski, Zbigniew; Ruśkowski, Eugeniusz; Czaja-Hliniak, Irena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2010 : Z problematyki odpowiedzialności prawnej (added: 2014-04-03) 

  Lewandowska-Malec, Izabela; Szczerbińska-Byrska, Małgorzata; Gnela, Maciej; Fill, Wojciech; Sokołowski, Jacek K.; Banasik, Katarzyna; Kowalska, Samanta; Ryland, Diane; Wierzbińska, Halina; Klimek, Paweł; Zsoldos, Ildikó; Malec, Jerzy; Pęksa, Władysław; Augustyniak, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Niniejszy numer „Państwa i Społeczeństwa” poświęcony jest w głównej mierze problematyce odpowiedzialności prawnej. Zebrane w zbiorze artykuły odnoszą się bezpośrednio do tytułowego pojęcia i są podzielone na dwie grupy ...
 • Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) instrumentem realizacji zadań publicznych w Polsce i w innych krajach UE (added: 2020-02-12) 

  Feczko, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Z wprowadzenia: "Do jednych z większych ciężarów spoczywających na władzach publicznych należą zadania z zakresu prowadzenia inwestycji publicznych i zapewnienia usług publicznych. W szczególności należy do nich budowa i ...
 • Pieniądz i bank w procesach rynkowych - ujęcie personalistyczne (added: 2014-12-03) 

  Szewczyk, Ryszard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
 • Podmioty uprawnione do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich - przegląd instytucji wpisanych do rejestru UOKiK (część I) (added: 2020-02-04) 

  Więzowska-Czepiel, Beata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  The article presents a review of the ADR-accredited entities in Poland (and procedures they offer), listed with accordance with Art 20 (2) of the Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council of 21 ...
 • Podstawy rachunkowości w świetle międzynarodowych standardów (added: 2020-03-27) 

  Dziuba-Burczyk, Alicja (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  Ze wstępu: "W każdych warunkach gospodarczych skuteczność działania przedsiębiorstw zależy od sprawnego zarządzania będącego sumą wiedzy ekonomicznej i doświadczenia kierownictwa. Jednak trafność decyzji w zakresie planowania, ...
 • Postulaty zmian ustawowych regulacji ograniczających korzystanie z niektórych uprawnień emerytalnych (added: 2014-12-03) 

  Czaja-Hliniak, Irena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
 • Prawa człowieka w wybranych orzeczeniach polskich sądów administracyjnych (added: 2019-06-11) 

  Feczko, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Oba zagadnienia, które stały się tutaj przedmiotem analizy, są szeroko rozbudowane i niejednolite. Dlatego przedmiotem niniejszego opracowania będą cztery wybrane orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, które można ...
 • Prawa jednostki w stosowaniu wybranych instytucji prawnofinansowych (added: 2014-11-04) 

  Czaja-Hliniak, Irena (Oficyna AFM, 2010)
 • Prawnokarny zakaz wstępu na imprezę masową (added: 2020-02-04) 

  Kania, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  This article aims at analysing the punitive measure in the form of a ban on participation at mass events in the view of the criminal law. The study refers to not only the ratio legis of implementing that institution but ...
 • Prawo do sądu w zakresie sporów związanych udzielaniem zamówień publicznych (added: 2019-06-11) 

  Szostak, Ryszard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "lub robót budowlanych) niezbędnych do zaspokajania potrzeb publicznych, a także procedury ich udzielania, mają charakter cywilnoprawny1. Oparte są bowiem na zasadzie równorzędności stron. Nawet jeśli zamówienia udziela ...
 • Prawotwórcze oddziaływanie orzecznictwa na kształt prawa podatkowego (added: 2020-02-12) 

  Kostecki, Apoloniusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  The analysis of jurisdiction of national supreme courts as well as jurisdiction of European Court of Justice allows to state that two main approaches - conservative and modern (evolutionary) - have appeared. The latter ...
 • Problem odpowiedzialności prawnej w procesie prywatyzacji majątku Skarbu Państwa (added: 2019-06-11) 

  Fill, Wojciech (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Prywatyzacja majątku Skarbu Państwa jest procesem złożonym, uwarunkowanym zmiennymi w czasie koncepcjami politycznymi oraz wielością czynników społeczno-gospodarczych, kształtujących faktyczne możliwości realizacji ...
 • Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki (added: 2018-10-24) 

  Figurska, Irena; Miklós, Galo; Milenković-Kerković, Tamara; Strojny, Jacek; Banach, Maciej; Bober, Tomasz; Fila, Joanna; Zamorowska, Katarzyna; Nieciuński, Jakub; Bolonek, Ryszarda; Gabriel Woźniak, Michał; Księżyk, Marianna; Lekovic, Vlastimir; Maksimovic, Ljiljana; Rosicka, Janina; Gajewski, Andrzej; Ziarko, Janusz; Potocki, Arkadiusz; Knapik, Anna; Galata, Stanisław; Osiewalski, Jacek; Fatuła, Dariusz; Płonka, Maria; Czajkowska, Agnieszka; Micek, Magdalena; Surówka-Marszałek, Danuta; Światowiec, Justyna; Droppa, Milan; Jenčo, Michal; Lysá, Ľudmila; Piocha, Stanisław; Dyczkowska, Joanna; Venter, György; Mikul, Pavel (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  ZE WSTĘPU: Zainteresowania naukowe pracowników Wydziału Zarządzania i Marketingu Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A.F. Modrzewskiego obejmują szerokie spektrum problemów z zakresu ekonomii i zarządzania. Przyczynia się do ...
 • Proliferacja broni ręcznej strzeleckiej i lekkiego uzbrojenia jako czynnik przedłużający trwanie konfliktów zbrojnych (added: 2020-02-04) 

  Szpak, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  The proliferation of small arms and light weapons is one of the major national and international security challenges. As such it constitutes the factor fueling armed conflicts and generating as well as increasing the ...
 • Przebieg procesu likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa–Książka–Ruch” (added: 2019-06-06) 

  Polaczek-Bigaj, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The text is about the process of liquidation of Workers’ Publishing Collective “Prasa-Książka-Ruch”, which had been a particularly important element of political system in The Polish People’s Republic. The author says ...