Now showing items 41-60 of 128

 • Nabywanie nieruchomości rolnych w drodze zasiedzenia. Wybrane zagadnienia konstrukcyjne (added: 2020-02-04) 

  Biernat, Jakub (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  The Act of 14 April 2016 on Withholding the Sale of Properties in the State Treasury Resources of Agricultural Properties and on Amending Certain Statutes has introduced changes into the Polish legal system which ...
 • Narodowy plan rozwoju jako przesłanka planowania finansowego w zakresie ochrony środowiska (added: 2020-02-13) 

  Fill, Wojciech (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "W sferze prowadzenia publicznej działalności finansowej istotnym przejawem praktycznej realizacji zasady racjonalnego gospodarowania jest odpowiednie uporządkowanie celów polityki finansowej państwa1. Wraz z ...
 • Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu: wybrane aspekty (added: 2015-04-24) 

  Potocki, Arkadiusz; Makowiec, Marek; Bober, Tomasz; Januszko-Szakiel, Aneta; Batko, Barbara; Ziarko, Janusz; Milovanović, Vesna; Mihalčová, Bohuslava; Pružinský, Michal; Tomić, Gordana; Tomić, Radovan; Staliński, Piotr; Iwasiewicz, Andrzej; Stefanów, Piotr; Stanisz, Tadeusz; Droppa, Milan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
 • Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI wieku (added: 2014-02-24) 

  Malec, Jerzy; Majchrowski, Jacek M.; Borodo, Andrzej; Borszowski, Paweł; Brzeziński, Bogumił; Chojna-Duch, Elżbieta; Dębowska-Romanowska, Teresa; Dzwonkowski, Henryk; Fojcik-Mastalska, Eugenia; Gliniecka, Jolanta; Glumińska-Pawlic, Jadwiga; Głuchowski, Jan; Gomułowicz, Andrzej; Jurkowska-Zeidler, Anna; Kronberger-Sokołowska, Elżbieta; Kosikowski, Cezary; Litwińczuk, Hanna; Łączkowski, Wojciech; Małecki, Jerzy; Mastalski, Ryszard; Mączyński, Domiinik; Miemiec, Wiesława; Młynarczyk, Alicja; Modzelewski, Witold; Nieborak, Tomasz; Nita, Adam; Ofiarska, Małgorzata; Ofiarski, Zbigniew; Pomorska, Alicja; Ruśkowski, Eugeniusz; Sawicka, Krystyna; Smoleń, Paweł; Sowiński, Ryszard; Wójtowicz, Wanda; Zdebel, Marek; Buczek, Andrzej; Czaja-Hliniak, Irena; Klimek, Paweł; Klink, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
 • Niedozwolone oddziaływanie na wolę testatora. Groźba a nieważność testamentu. Analiza porównawcza Kodeksu cywilnego, Bürgerliches Gesetzbuch oraz Code civil des Franęais (added: 2020-02-04) 

  Grześkowiak, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  The subject of this article is the understanding of undue influence, more precisely threats on the will o f testator, in Polish Civil Code, German BGB and French Code civil. The aim of the paper is to examine how the ...
 • Niestabilność prawa podatkowego jako czynnik ograniczający zaufanie podatników do systemu prawa (added: 2020-02-04) 

  Schmidt, Maciej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  In the Polish reality, changes in the law are common, and in the case of tax law, this phenomenon is almost widespread. This situation means that entrepreneurs and other taxpayers are not able to apply these regulations ...
 • O potrzebie usprawnienia odpowiedzialności organizatora przetargu za szkody wyrządzone konkurentom I • • • r • • II* ubiegającym się o zamówienie publiczne (added: 2020-02-11) 

  Szostak, Ryszard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Postępowanie przetargowe rozgrywa się w ramach wielostronnego z założenia stosunku cywilnoprawnego o charakterze ofertowo-eliminacyjnym. Wybór oferty najkorzystniejszej połączony jest jednak z jej przyjęciem, w wyniku ...
 • Ochrona podatnika w interpretacjach prawa podatkowego dokonywanych przez ministra finansów (added: 2019-06-11) 

  Krużołek, Klaudia (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia obywatelowi polskiemu równość, sprawiedliwość i pewność prawa. Szczególną uwagę ustawa zasadnicza poświęca prawu podatkowemu, czego wyrazem są art. 84 i 217, nakazujące ...
 • Odpowiedzialność państwa za prawidłowe funkcjonowanie systemu finansowego zabezpieczenia społecznego (added: 2019-06-12) 

  Buczek, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Zabezpieczenie społeczne stanowi przede wszystkim przedmiot zainteresowania polityki społecznej. Mimo że termin ten jest obecnie powszechnie używany, bywa on różnie definiowany. Ogólnie uważa się, że pod pojęciem tym ...
 • Odpowiedzialność prawnofinansowa na przykładzie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (added: 2020-02-11) 

  Czaja-Hliniak, Irena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Liability of public bodies is an important question in activities of a democratic state. Similar as in other law disciplines, legal liability takes place also in the domain of legal-financial regulations. It is possible ...
 • Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną decyzją prezesa URE w zakresie kształtowania cen za energię elektryczną (added: 2019-06-11) 

  Gnela, Maciej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Jedną z przyczyn uchwalenia ustawy z 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, którą wprowadzono do tego kodeksu nowe uregulowanie odpowiedzialności za szkody wyrządzone działaniem lub ...
 • Opłaty adiacenckie jako dochody gmin (added: 2020-02-13) 

  Czaja-Hliniak, Irena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Od początku transformacji funkcjonowania gospodarki wiele uwagi p o święca się kierunkom kolejnych reform polskiego systemu podatkowego. Jest to oczywiste z uwagi na rolę, jaką odgrywa system podatkowy tak w ...
 • Organizacje pozarządowe wspierające lokalną i regionalną przedsiębiorczość (added: 2019-06-06) 

  Huczek, Marian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Teoretyczne podstawy działania i rozwoju organizacji pozarządowych można przedstawić w oparciu o ekonomię, socjologię i politologię. Z perspektywy ekonomii, organizacje pozarządowe zajmują niszę między państwem a ...
 • Organization and functioning of legislative bodies in Polish and French territorial self-government: contribution to the discussion (added: 2020-02-04) 

  Augustyniak, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  The article presents a selected issues concerning the organization and functioning of legislative bodies and their decision-making, opinion-giving and consultative competences as well as those related to delegation ...
 • Oznakowanie nanoproduktów w Unii Europejskiej - uwarunkowania prawne (added: 2020-02-04) 

  Jurewicz, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  The purpose of this article is to characterize and comment on the legal determinants of the labelling of products containing nanomaterials. The labelling of nano-products is intended to provide consumers with information ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2010 : Prawa człowieka w procesie stosowania prawa przez organy administracji publicznej (added: 2014-04-03) 

  Czaja-Hliniak, Irena; Celarek, Krystyna; Cebula, Sławomir; Buczek, Andrzej; Fleszer, Dorota; Feczko, Piotr; Kościelniak, Grzegorz; Krużołek, Klaudia; Paśnik, Jerzy; Pistol, Tomasz; Poździoch, Stefan; Szostak, Ryszard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Artykuły zamieszczone w niniejszym numerze „Państwa i Społeczeństwa” przedstawione zostały na X Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w ramach sekcji tematycznej „Prawa człowieka ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2011 : Z problematyki ekonomii i zarządzania (added: 2014-04-30) 

  Szewczyk, Ryszard; Huczek, Marian; Chodyński, Andrzej; Fatuła, Dariusz; Iwasiewicz, Andrzej; Paszek, Zbigniew; Saunders, Edmund (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Niniejszy zeszyt „Państwa i Społeczeństwa” w całości poświęcony został problemom ekonomicznym, a także zagadnieniom rozpatrywanym w ramach szeroko pojmowanego zarządzania. Zeszyt otwiera artykuł na temat roli pieniądza ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2017 : Ekonomia, finanse i edukacja zawodowa wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju - wybrane zagadnienia (added: 2017-07-27) 

  Podolec, Barbara; Dębska-Rup, Anna; Rup, Przemysław; Raźniak, Piotr; Dorocki, Sławomir; Płaziak, Monika; Láczay, Magdolna; Woźniak-Zapór, Marta; Grzyb, Mariusz; Rymarczyk, Sebastian; Świętek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Ze wstępu: Opracowanie zostało poświęcone wybranym zagadnieniom finansów, ekonomi oraz edukacji zawodowej wobec współczesnych wyzwań zrównoważonego rozwoju. Siedem artykułów w nim zawartych zostało podzielone na trzy główne ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2009 : Prawo publiczne - zagadnienia wybrane (added: 2014-03-25) 

  Chojna-Duch, Elżbieta; Grzybowska, Marta; Zieliński, Jacek; Poździoch, Stefan; Koczur, Sebastian; Celarek, Krystyna; Augustyniak, Monika; Feczko, Piotr; Buczek, Andrzej; Klink, Marek; Paśnik, Jerzy; Litwin, Katarzyna; Kościelniak, Grzegorz; Hernas, Adam; Mażewski, Lech; Malczyk-Herdzina, Małgorzata; Flejszar, Radosław; Malczyk-Herdzina, Małgorzata; Babiarz, Michał; Barański, Bartek; Borowiec, Adam; Kraciński, Oskar; Śmierzchalska, Katarzyna; Stanisz, Tadeusz; Malec, Jerzy; Pieniążek, Marcin; Skowyra, Monika; Klimek, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Oddawany do rąk Czytelników numer „Państwa i Społeczeństwa” poświęcony jest szeroko rozumianej problematyce publicznoprawnej. Choć publikowane artykuły w większości mieszczą się w obrębie dogmatyki poszczególnych gałęzi ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2012 (added: 2014-06-27) 

  Szwaja, Jacek Z.; Kościelniak, Grzegorz; Jaśkowiec, Dominik; Huras, Agnieszka; Rej, Anna; Słowik, Dominik; Polaczek-Bigaj, Marta; Kargol, Anna; Gajda, Agnieszka; Pindel, Kamil; Głuchowski, Jan; Kosikowski, Cezary; Litwińczuk, Hanna; Głuchowski, Jan; Gomułowicz, Andrzej; Małecki, Jerzy; Mastalski, Ryszard; Ofiarski, Zbigniew; Ruśkowski, Eugeniusz; Czaja-Hliniak, Irena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)