Now showing items 27-46 of 128

 • Gospodarka światowa w dobie globalizacji (added: 2015-03-10) 

  Księżyk, Marianna; Pluciński, Eugeniusz M.; Ślusarczyk, Magdalena; Ostrowska, Barbara; Kotulewicz, Karolina; Czajkowska, Karolina; Diawoł, Anna; Majchrowska, Elżbieta; Tarnawski, Marcin; Borkowski, Kamil; Zysk, Wojciech; Wyrwicz, Marek; Wyrwicz, Marek; Piziak-Rapacz, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
 • Granice dopuszczalności wykorzystania seksu w reklamie w uchwałach Komisji Etyki Reklamy (added: 2019-06-06) 

  Słowik, Dominik (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The article demonstrates an attempt to defi ne the legal boundaries of using advertising that employs sexual themes on the basis of resolutions issued by the Advertising Ethics Committee. Issues with the use of sexual ...
 • Jakość rozgrywek lig zawodowych piłki nożnej w Polsce a ich finansowanie (added: 2014-07-31) 

  Wilczyński, Piotr L.; Synowska, Kinga (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Piłka nożna w Polsce od lat uważana jest za sport narodowy. Mecze piłkarskie, mimo słabych w ostatnich latach wyników polskich drużyn w rozgrywkach międzynarodowych, cieszą niesłabnącą popularnością. Środowiska kibiców ...
 • Jan Hempel: neopogaństwo lewicowe (added: 2019-06-06) 

  Gajda, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Polish Neo-Paganism is a wide cultural and social movement with clear religious features, referring to the pre-Christian Slavic culture and religion of Polish ancestry. In its mainstream it is nationalist, proslavic and ...
 • Kierunki zmian w aktywach finansowych polskich gospodarstw domowych w czasie kryzysu gospodarczego (added: 2014-02-18) 

  Fatuła, Dariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Celem opracowania jest pokazanie kierunków oraz przyczyn zmian w formach zagospodarowania wolnych środków przez gospodarstwa domowe w latach 2007–2009. Ponadto dokonano także próby oceny wpływu kryzysu gospodarczego na ...
 • Konsekwencje wykorzystywania informacji poufnych w obrocie giełdowym w teorii i praktyce na przykładzie USA oraz Chin (added: 2020-02-06) 

  Potok, Radosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Lawyers writing about insider trading often reproduce the assumption that this phenomenon prevents the development of the stock exchange. The author takes on the workshop the assumption, whether the stock market actually ...
 • Konstytucyjne determinanty tworzenia norm prawa finansowego-kwestie dyskusyjne (added: 2020-02-11) 

  Buczek, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Tytuł opracowania można uznać za prowokacyjny w szczególności w odniesieniu do jego drugiej części. Za prowokacyjne uznać bowiem można posługiwanie się nazwą prawa finansowego. Nazwa ta uznawana bywa jako odnosząca się ...
 • Kontrola w mieście metropolitalnym jako aspekt bezpieczeństwa finansowego (added: 2020-02-07) 

  Czaja-Hliniak, Irena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  In the present European Union economic and financial crisis and the enlarging size of public debt, the instruments, which prevent the financial risk and ensure the financial safety, play an important role. This issue is ...
 • Kontrowersyjne regulacje obciążeń daninowych gospodarstw rolnych (added: 2014-12-03) 

  Czaja-Hliniak, Irena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
 • Kryzys fiskalny krajów strefy euro a programy naprawcze na lata 2010-2012. Euroland 2010 – czy to tylko kryzys fiskalny krajów PIIGS? (added: 2014-10-21) 

  Pluciński, Eugeniusz M. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  2010 has seen the first signs of global economic recovery and departure from financial and economic crisis, however, it marked the beginning of deepening of the fiscal crisis around the world with Eurozone’s budget-deficit ...
 • Marketing (added: 2018-06-11) 

  Surówka-Marszałek, Danuta; Smutek, Halina; Rutkowski, Marek; Bober, Tomasz; Kubacka, Dominika; Rawski, Marek; Hadrian, Piotr; Plichta, Jarosław; Fudaliński, Janusz; Płonka, Maria; Szarková, Miroslava; Dołhasz, Magdalena; Hajdukiewicz, Agnieszka; Łapczyński, Mariusz; Niestrój, Jakub; Mirek, Jolanta; Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata; Węgrzyn, Ryszard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  ZE WSTĘPU: Kolejny Zeszyt Naukowy jest zbiorem osiemnastu artykułów przygotowanych przez pracowników Wydziału Zarządzania i Marketingu. Publikacja obejmuj szeroki zakres tematyczny prezentowanych zagadnień, odnoszących się ...
 • Między kryzysem a współpracą gospodarczą: przykłady wyzwań i problemów w stosunkach międzynarodowych końca pierwszej dekady XXI wieku (added: 2015-06-11) 

  Rymarczyk, Jan; Pluciński, Eugeniusz M.; Wyrwicz, Marek; Cziomer, Erhard; Żukrowska, Katarzyna; Nytko, Marcin; Majchrowska, Elżbieta; Jakimowicz, Robert; Kozanecka, Marianna; Podobiński, Andrzej; Papiernik, Katarzyna; Czaja, Jan; Urlik, Szczepan; Czajkowska, Katarzyna; Dęsoł, Agnieszka; Januła, Eugeniusz; Sraga, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
 • Między wolnym handlem a kryzysem gospodarczym. Depresja 1933 versus kryzys 2009 (added: 2014-10-21) 

  Pluciński, Eugeniusz M. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  The ongoing global economic crisis, intensified by the global crisis of financial and capital markets, generates a lot of comparative analysis with the Great Depression 1929–1933. One aspect of this analysis is the problem ...
 • Motywy inicjowania postępowań antydumpingowych (added: 2015-12-15) 

  Bałut, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
 • Nabywanie nieruchomości rolnych w drodze zasiedzenia. Wybrane zagadnienia konstrukcyjne (added: 2020-02-04) 

  Biernat, Jakub (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  The Act of 14 April 2016 on Withholding the Sale of Properties in the State Treasury Resources of Agricultural Properties and on Amending Certain Statutes has introduced changes into the Polish legal system which ...
 • Narodowy plan rozwoju jako przesłanka planowania finansowego w zakresie ochrony środowiska (added: 2020-02-13) 

  Fill, Wojciech (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "W sferze prowadzenia publicznej działalności finansowej istotnym przejawem praktycznej realizacji zasady racjonalnego gospodarowania jest odpowiednie uporządkowanie celów polityki finansowej państwa1. Wraz z ...
 • Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu: wybrane aspekty (added: 2015-04-24) 

  Potocki, Arkadiusz; Makowiec, Marek; Bober, Tomasz; Januszko-Szakiel, Aneta; Batko, Barbara; Ziarko, Janusz; Milovanović, Vesna; Mihalčová, Bohuslava; Pružinský, Michal; Tomić, Gordana; Tomić, Radovan; Staliński, Piotr; Iwasiewicz, Andrzej; Stefanów, Piotr; Stanisz, Tadeusz; Droppa, Milan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
 • Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI wieku (added: 2014-02-24) 

  Malec, Jerzy; Majchrowski, Jacek M.; Borodo, Andrzej; Borszowski, Paweł; Brzeziński, Bogumił; Chojna-Duch, Elżbieta; Dębowska-Romanowska, Teresa; Dzwonkowski, Henryk; Fojcik-Mastalska, Eugenia; Gliniecka, Jolanta; Glumińska-Pawlic, Jadwiga; Głuchowski, Jan; Gomułowicz, Andrzej; Jurkowska-Zeidler, Anna; Kronberger-Sokołowska, Elżbieta; Kosikowski, Cezary; Litwińczuk, Hanna; Łączkowski, Wojciech; Małecki, Jerzy; Mastalski, Ryszard; Mączyński, Domiinik; Miemiec, Wiesława; Młynarczyk, Alicja; Modzelewski, Witold; Nieborak, Tomasz; Nita, Adam; Ofiarska, Małgorzata; Ofiarski, Zbigniew; Pomorska, Alicja; Ruśkowski, Eugeniusz; Sawicka, Krystyna; Smoleń, Paweł; Sowiński, Ryszard; Wójtowicz, Wanda; Zdebel, Marek; Buczek, Andrzej; Czaja-Hliniak, Irena; Klimek, Paweł; Klink, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
 • Niedozwolone oddziaływanie na wolę testatora. Groźba a nieważność testamentu. Analiza porównawcza Kodeksu cywilnego, Bürgerliches Gesetzbuch oraz Code civil des Franęais (added: 2020-02-04) 

  Grześkowiak, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  The subject of this article is the understanding of undue influence, more precisely threats on the will o f testator, in Polish Civil Code, German BGB and French Code civil. The aim of the paper is to examine how the ...
 • Niestabilność prawa podatkowego jako czynnik ograniczający zaufanie podatników do systemu prawa (added: 2020-02-04) 

  Schmidt, Maciej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  In the Polish reality, changes in the law are common, and in the case of tax law, this phenomenon is almost widespread. This situation means that entrepreneurs and other taxpayers are not able to apply these regulations ...