Now showing items 507-526 of 585

 • W obliczu wyzwań – pół wieku funkcjonowania unii celnej w Unii Europejskiej (added: 2020-10-28) 

  Świerczyńska, Jowita (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze, 2019)
  Unia celna jest jednym z najwcześniejszych i najważniejszych osiągnięć Unii Europejskiej. Jubileusz pięćdziesięciolecia jej istnienia należy uznać za znaczący fakt w historii Unii Europejskiej i dobry moment do refleksji ...
 • W obliczu wyzwań–kształtowanie nowej agendy w polityce imigracyjnej i azylowej Unii Europejskiej (added: 2019-04-08) 

  Paterek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Migration plays a central role in current global processes of economic, social and political change. And it is a major challenge for the EU and the Member States. This paper presents some of the changed policy environment ...
 • W symbiozie, czyli Doroty Terakowskiej przestrzeń między Poczwarką a Dobrym adresem (added: 2019-06-05) 

  Bolińska, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  The article constitutes short analysis of Dorota Terakowska’s works, a journalist, columnist, novelist from Kraków. It concentrates on the novel entitled Chrysalis – the present-day story of Adam and Eve as well as their ...
 • Wachstum und schulden in Europa (added: 2019-04-15) 

  Dauderstädt, Michael (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  In the current debate on the Euro crisis, the received wisdom considers too much debt as the main cause. Profligate debtors, primarily governments, are supposed to be the culprits. Resolving the crisis requires therefore ...
 • What shall become of the European Union? (added: 2019-06-29) 

  Grawert, Rolf (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  Pytanie to zadawano sobie już po II wojnie światowej, zwracając uwagę, iż coraz ściślejsza integracja będzie stanowić wyzwanie dla państw narodowych, globalizacja wspólnej polityki bezpieczeństwa i zagranicznej - dla ich ...
 • Wielkie wybieranie (added: 2019-05-08) 

  Rybkowski, Radosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Raz na cztery lata świat amerykańskiej polityki przeżywa szczególne chwile – w poniedziałek po pierwszym wtorku listopada Amerykanie wybierają prezydenta. Wprawdzie różnego rodzaju i równie ważne wybory odbywają się ...
 • Will TPP undermine the multilateral trading system? (added: 2020-10-19) 

  Majchrowska, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015)
  A crucial factor of ever-growing regionalization of the world trade is the lasting negotiation impasse at the multilateral level. Finding a common ground among all WTO members has proven to be a task beyond their ...
 • Wojna pamięci. Stosunki francusko-algierskie po 1962 roku (added: 2019-04-25) 

  Kasznik-Christian, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "W polityce pamięci prowadzonej po II wojnie światowej, Francja wyznawała zasadę zgody narodowej, przypieczętowanej w 1953 r. amnestią. Miała ona pozwolić zapomnieć o wewnętrznym konflikcie, który podzielił Francuzów – ...
 • Wokół rekodyfikacji prawa cywilnego. Prace jubileuszowe (added: 2016-12-15) 

  Stec, Piotr; Załucki, Mariusz; Antoniuk, Jarosław R.; Curzydło, Anita; Moskała-Dudek, Alicja; Strugała, Radosław; Gil, Piotr; Głowacz, Jakub; Nowak, Filip; Jasińska, Katarzyna; Zoń, Katarzyna Maria; Górecka, Katarzyna; Górska, Katarzyna; Andrzejewski, Jan; Andrzejewski, Jan; Rzewuska, Magdalena; Sznajder, Agnieszka; Szpyt, Kamil; Marszałkowska-Krześ, Elwira; Gil, Izabella; Polańska, Karolina; Szejna, Sławomir; Zębala, Jacek; Wilczyńska, Małgorzata; Rogowska, Aleksandra; Juryk, Anna; Krekora-Zając, Dorota; Kübler, Paulina; Niemotko, Rafał; Nowak, Olga; Biernat, Jakub; Zawadzka, Zofia; Buchalska, Joanna; Ślęzak, Piotr; Bałos, Iga; Kłosowski, Karol (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Prezentowana książka to głos w debacie nad stanem naszej kodyfikacji cywilnej. Jubileusz 50-lecia uchwalenia Kodeksu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego zbiega się z ...
 • Wpływ członkostwa w WTO na handel zagraniczny Chin : implikacje dla gospodarki światowej (added: 2017-07-04) 

  Majchrowska, Elżbieta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  In 1978 China adopted a new strategy of economic development (so called open-door or opening up policy) which is connected with the process of transformation and the transition from the undeveloped central economy to the ...
 • Wpływ dofinansowania ze środków EFS na rozwój współpracy środowiska naukowo-badawczego z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw (added: 2014-03-10) 

  Huszlak, Wojciech; Woźniak, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  W artykule poruszony został problem współpracy środowiska naukowo- badawczego z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Pokazano także możliwość tworzenia dogodnych warunków do zaistnienia takiej współpracy na przykładzie ...
 • Wpływ kryzysu finansowo-gospodarczego na sytuację fiskalną w nowych krajach członkowskich (UE-10) (added: 2019-04-15) 

  Molendowski, Edward; Stanek, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The article undertakes the topic of fiscal sustainability in the New EU Member States in the context of the recent economic crisis. Sharp falls in GDP lead to an increase of the basic indicator of fiscal sustainability: ...
 • Wpływ kryzysu w strefie euro na możliwość rozwoju zróżnicowanej integracji w Unii Europejskiej (added: 2019-04-15) 

  Podraza, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The euro zone crisis will seriously politically influence the development of integration in the whole European Union. In case of lack of proper response to the euro zone crisis there will take place diversified integration ...
 • Wpływ motoryzacji na środowisko. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom (added: 2019-06-26) 

  Curzydło, Józef (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Rozwój motoryzacji niesie negatywne skutki w postaci liniowego skażenia powietrza, wody, gleby i roślin, a w konsekwencji na drodze łańcucha troficznego zagraża zwierzętom i człowiekowi. Szkodliwe dla zdrowia są nie ...
 • Wpływ organizacji samorządu gospodarczego na rozwój regionów w krajach zachodnich Unii Europejskiej (added: 2019-06-26) 

  Świderski, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Funkcja samorządu gospodarczego państw członkowskich Unii Europejskiej, związana z podstawowym celem, jakim jest reprezentacja interesów podmiotów gospodarczych zrzeszonych w jego strukturach organizacyjnych, wydaje się ...
 • Wpływ prawa wspólnotowego na kształtowanie się standardów ochrony konsumenta w prawie polskim (added: 2019-06-25) 

  Kubiak-Cyrul, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Jednym z celów Wspólnoty Europejskiej określonych w prawie pierwotnym jest podwyższanie poziomu ochrony konsumenta. Nie powinno to dziwić, bo chodzi tu przecież o interesy największej grupy społecznej w zjednoczonej ...
 • Wpływ światowego kryzysu na gospodarkę małego kraju. Przypadek Słowenii (added: 2019-04-17) 

  Ślusarczyk, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Z wprowadzenia: "Światowy kryzys gospodarczy, który był następstwem m.in. zapaści rynku pożyczek hipotecznych wysokiego ryzyka w Stanach Zjednoczonych w 2007 r., odcisnął swoje piętno także na gospodarce Słowenii – kraju ...
 • Wskazanie w firmie statusu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną oraz przedsiębiorcy będącego fundacją (added: 2020-02-07) 

  Zaporowski, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  The business name of an entrepreneur who is a natural person may be composed of its sole name and surname. The business name of an entrepreneur, who is the foundation, is the name of the foundation. This can sometimes ...
 • Wsparcie rozwoju wsi i restrukturyzacja rolnictwa z funduszy unijnych (added: 2019-06-27) 

  Świerczyńska, Jowita (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Polska, dziewiąte pod względem wielkości państwo w Europie, jest krajem rolniczym - na obszarach wiejskich mieszka około 40% ogółu ludności, ł maja 2004 r. Polska stanie się członkiem Unii Europejskiej. Nie oznacza to ...
 • Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami (added: 2017-09-18) 

  Adamus, Wiktor; Strzelecki, Marek; Pietruszka-Ortyl, Anna; Winkler, Renata; Galata, Stanisław; Smutek, Halina; Potocki, Arkadiusz; Łyżwa, Anna; Pietrzyk, Urszula; Gzyl, Renata; Ziarko, Janusz; Tyrańska, Małgorzata; Gardyła, Jan; Strada, Anna; Walas-Trębacz, Jolanta; Szakál, Zoltán (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Ze wstępu: Prezentowana praca ma, podobnie ja cała nauka o zarządzaniu, charakter interdyscyplinarny. W centrum refleksji znajdują się współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami. Sukces każdej organizacji zależy od ...