Now showing items 235-254 of 559

 • Na czym polega fenomen Baracka Obamy? (added: 2019-05-08) 

  Laidler, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "4 czerwca 2008 r. Hillary Rodham Clinton, żona byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, jeden z dwóch najpoważniejszych kandydatów na najwyższy urząd w państwie z ramienia Partii Demokratycznej, oficjalnie zrezygnowała ...
 • Nabywanie nieruchomości rolnych w drodze zasiedzenia. Wybrane zagadnienia konstrukcyjne (added: 2020-02-04) 

  Biernat, Jakub (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  The Act of 14 April 2016 on Withholding the Sale of Properties in the State Treasury Resources of Agricultural Properties and on Amending Certain Statutes has introduced changes into the Polish legal system which ...
 • Naprawienie szkody niemajątkowej w ramach odpowiedzialności ex contractu (added: 2018-08-27) 

  Marek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Polish civil code does not includes regulation of compensation of a non-material damage, that arise of non-performance or improper performance of a contract. On a basis of EU consumer regulations, Court of Justice of the ...
 • Narodowy plan rozwoju jako przesłanka planowania finansowego w zakresie ochrony środowiska (added: 2020-02-13) 

  Fill, Wojciech (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "W sferze prowadzenia publicznej działalności finansowej istotnym przejawem praktycznej realizacji zasady racjonalnego gospodarowania jest odpowiednie uporządkowanie celów polityki finansowej państwa1. Wraz z ...
 • Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu: wybrane aspekty (added: 2015-04-24) 

  Potocki, Arkadiusz; Makowiec, Marek; Bober, Tomasz; Januszko-Szakiel, Aneta; Batko, Barbara; Ziarko, Janusz; Milovanović, Vesna; Mihalčová, Bohuslava; Pružinský, Michal; Tomić, Gordana; Tomić, Radovan; Staliński, Piotr; Iwasiewicz, Andrzej; Stefanów, Piotr; Stanisz, Tadeusz; Droppa, Milan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
 • National and international security in contemporary changing reality. Pt. 2 (added: 2016-01-08) 

  Sienkiewicz, Piotr; Skulimowski, Mariusz; Bieniek, Mieczysław; Ćwięk, Henryk; Pružinský, Michal; Varhol’ák, Peter; Dzwigaj, Czesław; Liber, Janusz; Zawartka, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  This study is devoted to the new trends in research, especially in the field of security studies, including national and international security, in the evolving areas of contemporary reality. The book is addressed ...
 • Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI wieku (added: 2014-02-24) 

  Malec, Jerzy; Majchrowski, Jacek M.; Borodo, Andrzej; Borszowski, Paweł; Brzeziński, Bogumił; Chojna-Duch, Elżbieta; Dębowska-Romanowska, Teresa; Dzwonkowski, Henryk; Fojcik-Mastalska, Eugenia; Gliniecka, Jolanta; Glumińska-Pawlic, Jadwiga; Głuchowski, Jan; Gomułowicz, Andrzej; Jurkowska-Zeidler, Anna; Kronberger-Sokołowska, Elżbieta; Kosikowski, Cezary; Litwińczuk, Hanna; Łączkowski, Wojciech; Małecki, Jerzy; Mastalski, Ryszard; Mączyński, Domiinik; Miemiec, Wiesława; Młynarczyk, Alicja; Modzelewski, Witold; Nieborak, Tomasz; Nita, Adam; Ofiarska, Małgorzata; Ofiarski, Zbigniew; Pomorska, Alicja; Ruśkowski, Eugeniusz; Sawicka, Krystyna; Smoleń, Paweł; Sowiński, Ryszard; Wójtowicz, Wanda; Zdebel, Marek; Buczek, Andrzej; Czaja-Hliniak, Irena; Klimek, Paweł; Klink, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
 • Neokorporacjonizm w Unii Europejskiej (added: 2019-06-29) 

  Marcinkowski, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Korporacjonizm, który rozwinął się w niektórych systemach faszystowskich i autorytarnych w pierwszej połowie XX w., w latach powojennych uznany został za związany z tymi systemami i jako taki zasadniczo stracił na ...
 • Niedozwolone oddziaływanie na wolę testatora. Groźba a nieważność testamentu. Analiza porównawcza Kodeksu cywilnego, Bürgerliches Gesetzbuch oraz Code civil des Franęais (added: 2020-02-04) 

  Grześkowiak, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  The subject of this article is the understanding of undue influence, more precisely threats on the will o f testator, in Polish Civil Code, German BGB and French Code civil. The aim of the paper is to examine how the ...
 • Nierównomierna modernizacja a przeobrażenia struktury społecznej w Chuńskiej Republice Ludowej (added: 2019-04-08) 

  Wardęga, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  China’s economic transformation process, which started in 1978 under the banner of the Four Modernizations, is the deepest transformation in the long history of this country. The Communist Party of China carries out ...
 • Niestabilność prawa podatkowego jako czynnik ograniczający zaufanie podatników do systemu prawa (added: 2020-02-04) 

  Schmidt, Maciej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  In the Polish reality, changes in the law are common, and in the case of tax law, this phenomenon is almost widespread. This situation means that entrepreneurs and other taxpayers are not able to apply these regulations ...
 • Nowy wymiar konfliktów politycznych i społeczno-gospodarczych w XXI wieku (added: 2016-12-15) 

  Cziomer, Erhard; Adamczyk, Natalia; Pieróg, Iwona; Musioł, Marek; Diawoł-Sitko, Anna; Furgacz, Przemysław; Lasoń, Marcin; Cywa-Fetela, Krystyna; Piziak-Rapacz, Anna; Kapera, Izabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
 • O procedurze kart kontrolnych w przypadku, gdy zmienna diagnostyczna ma rozkład asymetryczny (added: 2020-02-24) 

  Wywiał, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  The problem of statistical quality control is taken into account. A new proposition of control card construction is proposed. The problem is considered as testing statistical hypothesis on expected value of the variable ...
 • O skuteczności polityki Polski wobec Rosji; Ukrainy I Białorusi (added: 2019-04-11) 

  Kraj, Kazimierz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  The paper presents the views on the effectiveness of the Polish Policy towards Russia, Ukraine and Belarus. The issues such as the Eurasian Economic Community, the importance and the role of the above-mentioned countries ...
 • O zachowaniu tradycyjnych wierzeń i zwyczajów na Tajwanie (added: 2019-04-25) 

  Sławiński, Roman (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Problem stanu zachowania tradycyjnych wierzeń i zwyczajów Tajwańczyków wydaje się kwestią interesującą zarówno z punktu widzenia socjologicznego, jak i etnograficznego. Zwyczaje tradycyjne występujące na Tajwanie to w ...
 • Obchody święta Aszury a procesy polityczne w Libanie (added: 2019-04-25) 

  Tonta, Rachela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Badania wpływu kultury na działania podejmowane przez aktorów zbiorowych zajęły w ciągu ostatnich dwudziestu lat poczesne miejsce w analizie ruchów społecznych. Wcześniejsze strukturalistyczne podejście do analizy, ...
 • Obojętność - wybór czy konieczność? Atmosfera permisywizmu w Polsce (added: 2019-06-17) 

  Borowiec, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Ze wstępu: "W szybko zmieniającym się świecie, nastawionym na konsumpcję i globalizację, w natłoku coraz większej liczby zdarzeń, na które nie mamy wpływu, a których wpływ na nas bywa znaczący, człowiek szuka sposobów ...
 • Obraz kobiety w sztuce polskiej ostatnich 20 lat. Wybrane przykłady (added: 2019-06-05) 

  Kaczmarska, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  The author, on chosen examples, attempts to study in what context in the Polish art of the last twenty years does the subject of modern women appear. The analysis concerns works of art; works which refer to the present ...
 • Obraz rodziny dysfunkcjonalnej we współczesnym kinie polskim (added: 2019-06-05) 

  Załucka, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  The article, on the basis of chosen fi lms, presents the portrait of a modern dysfunctional family in Polish movies. The author asks about the origin of these abnormalities as well as about the reasons of failure in these ...
 • Obszary zrównoważonego zarządzania organizacjami w zmiennym otoczeniu (added: 2017-02-22) 

  Ziarko, Janusz; Chodyński, Andrzej; Huczek, Marian; Huszlak, Wojciech; Smutek, Halina; Prorok, Magdalena; Figurska, Irena; Mirski, Andrzej; Feczko, Piotr; Diačiková, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Zrównoważony rozwój i zarządzanie to hasła często pojawiające się we współczesnej literaturze dotyczącej teorii i praktyki funkcjonowania przedsiębiorstw, organizacji czy szerzej struktur społeczno-gospodarczych. Obszary ...