Now showing items 120-139 of 559

 • Handel międzynarodowy vs bezpieczeństwo ekonomiczne państw. Wybrane aspekty dla kraju członkowskiego UE w globalnej gospodarce światowej na przykładzie Polski (added: 2020-04-20) 

  Pluciński, Eugeniusz M. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  The paper focusses on selected aspects of economic security of states in the open economy. The battle for dominance and security primarily takes place in the fi eld of economics (regardless of temporary disraptions in ...
 • Henryk Sienkiewicz a świat arabski (added: 2019-05-22) 

  Dziewanowska, Anna; Sienkiewicz, Juliusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  (...)"Sienkiewiczowski obraz świata arabskiego naznaczony jest zastanawiającą sprzecznością. Z jednej strony w licznych listach i notatkach pisarz daje świadectwo fascynacji egzotyczną krainą (jest to szczególnie widoczne ...
 • Hierarchia i problemy demograficzne miast wschodniego pogranicza Polski (added: 2014-02-28) 

  Brzosko-Sermak, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Polskie miasta nadgraniczne stały się przedmiotem badań ze względu na specyficzne położenie, które w zasadniczy sposób wpływa na ich możliwości rozwojowe. Badania objęły obszary północno-wschodniej i wschodniej Polski, ...
 • Historyczne korzenie arabskiego resentymentu wobec Europy (added: 2019-05-22) 

  Brataniec, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Kiedy obserwujemy obecne wydarzenia polityczne na świecie, których areną jest Bliski Wschód, stykamy się z gniewem i pogardą ludności muzułmańskiej wobec Zachodu, rodzi się pytanie, dlaczego nie jest już możliwa swobodna ...
 • IBN Saud w relacjach Polaków w latach 30. XX wieku (added: 2019-04-25) 

  Bakalarz, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Kontakty Polski z Arabią Saudyjską sięgają czasów, w których Królestwo nie istniało jeszcze na mapach świata. Początkowo celem podróży Polaków na Bliski Wschód była przede wszystkim Ziemia Święta (często zwiedzali przy ...
 • Idea społeczeństwa europejskiego w koncepcjach integracji (added: 2019-06-29) 

  Pucek, Zbigniew (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Punktem wyjścia każdego dążenia zjednoczeniowego jest sytuacja mniej lub bardziej zróżnicowanej wielości. Proces zjednoczeniowy, o ile nie jest wynikiem skrajnie hegemonicznej pozycji integrującego ośrodka władzy (jak ...
 • Imigracja ludności do Polski w pierwszej dekadzie XXI w. Wybrane aspekty (added: 2014-07-29) 

  Długosz, Zbigniew; Biały, Szymon (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Zmiany ekonomiczno-polityczne w ostatntich latach nie tylko w Polsce przekładają się na dynamikę i kierunki migracji ludności, które obrazują sytuację w różnych regionach świata. Mimo tradycyjnych od wieków kierunków ...
 • Immigrants and Immigration - Below the Surface of the 2008 Election (added: 2019-05-08) 

  Barrett, James (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "National coverage of the 2008 presidential race offers enough drama to keep analysts busy. With the Democrats favored to win the national election as a result of the disastrous foreign and domestic policies of the Bush ...
 • Implikacje kryzysu strefy euro dla wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE (added: 2019-04-15) 

  Lasoń, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  This article is on the subject of implications of Euro zone crisis for EU Common Security and Defense Policy. Financial crisis directly influences security of membership countries not only in economic terms, but it ...
 • Implikacje kryzysu Unii Europejskiej dla dalszego procesu integracji (added: 2019-04-15) 

  Stolarczyk, Mieczysław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The Eurozone crisis, that made its presence felt especially between 2010 and 2011, illustrated that predicating the further European integration has become more difficult than it was a few years ago. Some of its consequences ...
 • Income of household members in Poland (added: 2020-02-24) 

  Ulman, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Poziom dochodów gospodarstw domowych wpływa nie tylko na zaspokojenie indywidualnych potrzeb ich członków, ale również zapewnia odpowiedni standard życia gospodarstwa. Z tego względu wielu badaczy wykazuje zainteresowanie ...
 • Inicjatywa Partnerstwa Wschodniego. Kontynuacja Europejskiej Polityki Sąsiedztwa czy nowa Polityka Rozszerzania Unii Europejskiej na wschod? (added: 2019-04-30) 

  Piskorska, Beata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Ze wstępu: "Potrzeba wzmocnienia polityki Unii Europejskiej wobec jej wschodniego sąsiedztwa od dłuższego czasu stanowi problem do dyskusji wśród elit politycznych i instytucji europejskich. Jednakże dopiero w ciągu ...
 • Innowacje w procesie zarządzania regionem (added: 2017-07-03) 

  Makieła, Zbigniew; Ziarko, Janusz; Kneller, Margaret; Simoncini, Gabriele; Bielecka, Paulina; Feczko, Piotr; Kucab, Piotr; Mucha, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM,, 2014)
  Ze wstępu: Celem niniejszej publikacji jest włączenie się autorów poszczególnych rozdziałów w dynamiczny rozwój nauk empirycznych i powiązania ze sobą celów poznawczych i aplikacyjnych odnoszących się do zarządzania ...
 • Innowacyjność w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy jako czynnik rozwoju biznesu (added: 2019-06-04) 

  Kremel, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Innovation in business is the key to its development, and a decisive factor as regards the level of market competitiveness. The “life” of every enterprise consists of many interdependent processes. Occupational health ...
 • Instrumenty wsparcia rodziny – ujęcie porównawcze rozwiązań przyjętych w Polsce i USA (added: 2019-06-05) 

  Szatkowski, Bernard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Poland as well as many European countries is facing demographic crisis. Aging society, changing model of the family and reduced birth rate are serious issues that demand a reaction. Above matters are beyond doubt. However, ...
 • Integracja gospodarcza i handel: rywalizacja i współpraca we współczesnym świecie (added: 2016-07-07) 

  Pluciński, Eugeniusz M.; Cziomer, Erhard; Świerczyńska, Jowita; Habas, Paulina; Hołota, Renata; Budzowski, Klemens; Flak, Krzysztof; Kotulewicz, Karolina; Czajkowska, Katarzyna; Wójtowicz, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  W niniejszej publikacja podjęto próbę przedstawienia charakterystycznych dla współczesnego świata zmian zachodzących w zakresie stosunków politycznych i gospodarczych. Książka przeznaczona jest dla czytelnika ...
 • Interesariusze w kształtowaniu bezpieczeństwa organizacji wobec kryzysu pozaekonomicznego (added: 2017-02-20) 

  Chodyński, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Zaproponowano wykorzystanie współczesnych poglądów i koncepcji związanych z teorią interesariuszy, poglądów marketingowych i odnoszących się do przedsiębiorczości społecznej oraz legitymizacji na rzecz bezpieczeństwa ...
 • Interesy, cele i oczekiwania Polski w ramach inicjatywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej (added: 2019-04-30) 

  Lasoń, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Ze wstępu: "Celem artykułu jest przybliżenie stanowiska Polski wobec Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej (PW). By go osiągnąć, należy przedstawić interesy Polski w ramach polityki wobec wschodnich sąsiadów i próbę ...
 • Istota i znaczenie energetycznego wymiaru Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej (added: 2019-04-30) 

  Molo, Beata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Ze wstępu: "Istotny komponent Partnerstwa Wschodniego, którego celem jest rozwój relacji między UE a krajami Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego, stanowi wymiar energetyczny. Dla państw Unii Europejskiej, w których ...
 • Istraživačka saradnja između Poljske i Srbije u oblasti biznisa (added: 2015-02-17) 

  Paszek, Zbigniew (Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2014)
  U praksi, saradnja zasnovana na principu uzajamnosti uključuje, nažalost, samo Poljake i Srbe koji učestvuju na akademskim konferencijama i objavljuju naučne članke. Akademska i istraživačka aktivnost treba da počiva na ...