Now showing items 70-89 of 138

 • Państwo demokratyczne, prawne i socjalne: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi. T. 4, Studia społeczne, polityczne i ekonomiczne (added: 2016-11-10) 

  Filipek, Józef; Kaźmierczyk, Stanisław; Jaskiernia, Jerzy; Merezhko, Oleksandr; Pieniążek, Marcin; Stadniczeńko, Stanisław L.; Krauz-Mozer, Barbara; Kubiak, Hieronim; Kilian, Stanisław; Kuciński, Jerzy; Stoczewska, Barbara; Leśniak, Małgorzata; Kurkiewicz, Jolanta; Sozańska, Dominika; Arnold, Udo; Szlachta, Bogdan; Włudyka, Tadeusz; Cziomer, Erhard; Grzybowski, Marian; Karp, Janusz; Bednarz, Andrzej; Bębenek, Marian; Chodyński, Andrzej; Smutek, Halina; Żabicka-Kłopotek, Monika; Ślęzak, Piotr; Szewczyk, Ryszard; Szumpich, Stanisław; Huczek, Marian; Szmyd, Jan; Poździoch, Stefan; Barnes, Pamela; Glušac, Danijela; Barnes, Ian; Cherino, Cristina; Molo, Beata; Paterek, Anna; Brataniec, Katarzyna; Bieniek, Mieczysław; Lasoń, Marcin; Hofreiter, Ladislav; Lelito, Ryszard; Stęplewski, Bogumił; Pluciński, Eugeniusz M.; Czermińska, Małgorzata; Drewry, David J.; Majchrowska, Elżbieta; Ostrowska, Barbara; Michalczyk, Tadeusz; Węcławowicz, Tomasz; Ryland, Diane; Krstić, Bojan; Paszek, Zbigniew (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
 • Państwo i Społeczeństwo 2019, nr 3 Architektura a natura (added: 2020-01-23) 

  Kosiński, Wojciech; Stec, Barbara; Banasik-Petri, Katarzyna; Urbańska, Marta A.; Malec-Zięba, Emilia; Loegler, Romuald Maksymilian; Wróbel, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Ze wstępu: "W dobie kryzysu klimatycznego, 27 lat po ogłoszeniu „Agendy 21” w Rio de Janeiro, problemy związane z ochroną środowiska i ekspansywną postawą człowieka wobec natury pozostają nierozwiązane. Przyjęte dokumenty ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2004 : Zagrożenia ekologiczne a etyka, polityka i gospodarka (added: 2014-07-14) 

  Delorme, Andrzej; Watson, Peggy; Łabno, Zbigniew; Ślipko, Tadeusz; Lisicka, Halina; Tkaczewska, Magdalena; Posłuszna, Elżbieta; Jaromi, Stanisław; Wróblewski, Zbigniew; Fiut, Ignacy S.; Okraska, Remigiusz; Bonenberg, Marek; Morzyniec, Alicja; Trembecki, Adam Stefan; Poller, Tomasz; Lipka, Piotr; Kościk, Bogdan; Kowalczyk-Juśko, Alina; Kościk, Kajetan; Skrzypek, Mieczysław; Gronowicz, Jan; Curzydło, Józef; Kuropka, Józef; Zubek, Stanisław; Markowski, Adam (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2007 : Zagrożenia ekologiczne a etyka, polityka i gospodarka (added: 2014-06-17) 

  Bonenberg, Marek; Klima, Stanisława; Delorme, Andrzej; Nowakowski, Michał; Kuropka, Józef; Swolkień, Olaf; Stalony-Dobrzański, Feliks; Gałka, Aleksy; Klima, Janina; Ciemiak, Agnieszka; Kapiszewska, Maria; Kalemba-Drożdż, Małgorzata; Gajewski, Andrzej; Szopa, Przemysław; Czerniak, Jacek; Michalska, Barbara; Kostuch, Ryszard; Kopeć, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Zeszyt drugi kwartalnika „Państwo i Społeczeństwo” z 2004 r. przyniósł zbiór rożnych tematycznie prac mieszczących się w szeroko zakreślonej problematyce zagrożeń środowiska życia ludzi - określanych zwykle mianem zagrożeń ...
 • Państwo jako interesariusz przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie. (added: 2014-01-14) 

  Chodyński, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa jest współcześnie rozpatrywana z punktu widzenia możliwości budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. W szczególności istotną rolę odgrywają zachowania ponadstandardowe, ...
 • Pojęcie i klasyfikacja strat społecznych i gospodarczych z tytułu degradacji środowiska (added: 2019-06-26) 

  Lipka, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Zanieczyszczenie środowiska naturalnego wywołuje skutki bezpośrednie, takie jak: zmiany jakościowe oraz ilościowe wody, gleby, powietrza, zasobów biotycznych, rzeźby terenu i krajobrazu, a także skutki pośrednie w postaci ...
 • Polacy i Niemcy wobec głównych wyzwań bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku (added: 2019-05-14) 

  Paterek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Z wprowadzenia: "Zagwarantowanie bezpieczeństwa jest jednym z zasadniczych priorytetów polityki wewnętrznej i zagranicznej każdego państwa. Rosnące wyzwania związane z zagrożeniami, które niosą ze sobą międzynarodowe ...
 • Polifenole roślinne i ich rola w medycynie (added: 2019-06-19) 

  Cierniak, Agnieszka; Kapiszewska, Maria (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Ze wstępu: "Dane epidemiologiczne wskazują na bezpośrednią zależność między wielkością spożycia warzyw i owoców a redukcją ryzyka chorób degeneracyjnych, w szczególności nowotworów [1]. Sposób żywienia współczesnego ...
 • Polityka współpracy rozwojowej Unii Europejskiej w dobie kryzysu zadłużenia strefy euro (added: 2019-04-15) 

  Paterek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  This article is an attempt to show the factors which influence present policy of European Union developing cooperation and the prospects of reinforcing the coordination of actions of the individual membership countries ...
 • Polska i Niemcy wobec problemów międzynarodowego bezpieczeństwa ekologicznego (added: 2019-05-14) 

  Molo, Beata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Z wprowadzenia: "Pogarszający się stan środowiska naturalnego zmusza państwa do wielu różnokierunkowych działań, zarówno w wymiarze unilateralnym, jak i wielostronnym. Nie tylko wyzwania i zagrożenia o charakterze ...
 • Polska i Niemcy wokół głównych kontrowersji w relacjach transatlantyckich w dziedzinie bezpieczeństwa na początku XXI wieku (added: 2019-05-14) 

  Stolarczyk, Mieczysław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Z wprowadzenia: "W literaturze politologicznej zakres treściowy terminów: „stosunki transatlantyckie”, „relacje transatlantyckie” czy „współpraca transatlantycka” nie jest jednoznacznie określony. Można wskazywać na ...
 • Polska strategia bezpieczeństwa narodowego na początku XXI wieku (added: 2019-05-14) 

  Lasoń, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Z wprowadzenia: "W zapewnieniu i utrzymaniu bezpieczeństwa narodowego państwa pierwszoplanową rolę pełni polityka i strategia bezpieczeństwa narodowego. W Polsce jej kształtowanie się po 1989 r. było ściśle związane z ...
 • Ponadczasowa więź architektury i urbanistyki z naturą na przykładzie Chin – od Tao do współczesności (added: 2020-01-23) 

  Kosiński, Wojciech (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Niniejszy artykuł jest rezultatem badań autora dokonywanych dwukrotnie w Chinach: w 2014 roku podczas wyjazdu studialnego organizowanego przez Politechnikę Krakowską oraz w 2019 roku w czasie programu Joint Studio ...
 • Proaktywne zarządzanie aspektami ekologicznymi w przedsiębiorstwie – perspektywa strategiczna. (added: 2014-01-15) 

  Chodyński, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Aspekty ekologiczne działalności przedsiębiorstw rozpatrywane są coraz częściej w perspektywie strategicznej. Takie podejście wymaga jednak, by problematyka ekologiczna znalazła należne jej miejsce w przygotowywanych ...
 • Proaktywność strategii przedsiębiorstw a bezpieczeństwo ekologiczne (added: 2014-01-15) 

  Chodyński, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Problematyka bezpieczeństwa ekologicznego związanego z działalnością podmiotów gospodarczych ma swoje wyraźne odniesienie do przyjmowanych przez te organizacje założeń rozwojowych. Strategie rozwoju powinny brać pod uwagę ...
 • Problem emisji gazów cieplarnianych w polityce klimatycznej i bezpieczeństwie energetycznym Niemiec w drugiej dekadzie XXI wieku – bilans klimatyczno-energetyczny (added: 2019-05-24) 

  Molo, Beata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Opracowanie prezentuje problem redukcji emisji gazów cieplarnianych w Niemczech w drugiej dekadzie XXI wieku. Dla osiągnięcia celów ochrony klimatu kluczową rolę odgrywa zaopatrzenie energetyczne i zastosowanie energii. ...
 • Problemy utylizacji i likwidacji odpadów (added: 2019-06-26) 

  Skrzypek, Mieczysław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Drugą połowę XX wieku i lata obecne charakteryzuje między innymi zjawisko bardzo intensywnych przemian w dziedzinie życia gospodarczego, gdzie większość tych przemian przyjmuje charakter wykładniczy. Wykładniczo rośnie ...
 • Proekologiczne regionalne powiązania przedsiębiorstwa. (added: 2014-01-14) 

  Chodyński, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Wiele uwagi w rozwoju przedsiębiorstw poświęca się lokalizacji ich działalności. Dotychczasowy wymiar „przestrzeń” w ekonomii miał charakter bierny, statyczny, neutralny. „Przestrzeń” jest jedynie miejscem występowania ...
 • Przedsiębiorcze aspekty rozwoju organizacji i biznesu (added: 2015-06-11) 

  Jabłoński, Marek; Batko, Barbara; Jabłoński, Adam; Chodyński, Andrzej; Huszlak, Wojciech; Mielus, Magdalena; Sęczyk, Ryszard; Studenski, Ryszard; Gajewski, Andrzej; Iwasiewicz, Andrzej; Stefanów, Piotr; Prusak, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
 • Przekształcenia struktur regionalnych (added: 2016-07-20) 

  Rachwał, Tomasz; Boguś, Marta; Chodyński, Andrzej; Gałka, Aleksy; Łysak, Andrzej; Kiełb, Piotr; Dworak, Agnieszka; Gorczyńska, Monika; Jakubowski, Edward; Źródłowski, Zdzisław; Źródłowski, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)