Now showing items 51-70 of 138

 • Lewicowość polskich organizacji ekologicznych (added: 2019-06-26) 

  Lisicka, Halina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "W ramach polskiego systemu politycznego istnieje wiele organizacji społecznych. Podejmują one różnorodne działania. System prawny umożliwia tym organizacjom funkcjonowanie. One same decydują o kierunkach swej działalności. ...
 • Metody i praktyki zarządzania na rzecz bezpieczeństwa ekologicznego w przedsiębiorstwach (added: 2018-08-01) 

  Huszlak, Wojciech (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Zmienność otoczenia, mnogość sytuacji i ich problematyka stawiają ogromne wyzwania przed organizacjami w zakresie zarządzania, wymuszając przyjęcie nowych strategii funkcjonowania, a także dostrzegania możliwości zaistnienia ...
 • Metody wyceny strat spowodowanych przez transport lądowy (added: 2019-06-26) 

  Gronowicz, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  Z wprowadzenia: "Oprócz działań technicznych, prowadzących do zmniejszenia negatywnego oddziaływania transportu lądowego na środowisko, podejmowane są również działania zmierzające do obniżenia uciążliwości ekologicznej ...
 • Miasto dzisiaj – miasto jutro (added: 2020-01-23) 

  Loegler, Romuald Maksymilian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Rozbudowa miast w drugiej dekadzie XXI wieku skłania do zwrócenia uwagi na procesy ich długotrwałego rozwoju. Różnorodność miejskich struktur, społeczne i kulturowe zróżnicowania oraz potrzeba zachowania ich tożsamości, ...
 • Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne Niemiec u progu XXI wieku (added: 2019-05-14) 

  Cziomer, Erhard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Z wprowadzenia: "Niemcy jako potęga gospodarcza Unii Europejskiej (UE) o rozbudowanych interesach i powiązaniach globalnych, przy równoczesnym braku wystarczających zasobów surowcowych są zmuszone do intensywnych, ...
 • Narodowy plan rozwoju jako przesłanka planowania finansowego w zakresie ochrony środowiska (added: 2020-02-13) 

  Fill, Wojciech (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "W sferze prowadzenia publicznej działalności finansowej istotnym przejawem praktycznej realizacji zasady racjonalnego gospodarowania jest odpowiednie uporządkowanie celów polityki finansowej państwa1. Wraz z ...
 • Natura i architektura: realizacja nad jeziorem Ukiel w kilku kontekstach (added: 2020-01-23) 

  Urbańska, Marta A. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Natura to nie tylko jedno z elementarnych pojęć filozofii, ale także jedno z elementarnych pojęć języka w ogóle. Nawet niezwykle pobieżny przegląd relacji natury i architektury w filozofii twórczości naszego kręgu ...
 • Nauki o bezpieczeństwie a nauki o zarządzaniu – paradygmaty i tożsamość (added: 2015-09-25) 

  Chodyński, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
 • Niemcy i Polska wobec Europejskiej Polityki Zagranicznej, Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej (added: 2019-05-14) 

  Koszel, Bogdan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Po II wojnie światowej, w początkowym okresie rozwoju integracji europejskiej zdecydowanie największy nacisk położony został na kwestie ekonomiczne i budowę silnych powiązań gospodarczych pomiędzy państwami Europy ...
 • Niemiecka polityka zagraniczna a kryzysy międzynarodowe 1991-2007: nowa tożsamość Bundeswehry (added: 2019-05-14) 

  Pradetto, August (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Po zakończeniu zimnej wojny niemiecka polityka zagraniczna i bezpieczeństwa charakteryzowała się początkowo dużym dystansem; wobec ewentualnych interwencji Bundeswehry poza granicami. Związana z tym debata obarczona ...
 • Niemiecka strategia adaptacji do zmian klimatu jako narzędzie polityki bezpieczeństwa (added: 2019-05-24) 

  Wyligała, Helena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Celem artykułu jest przedstawienie problematyki adaptacji do zmian klimatu w Niemczech w odniesieniu do polityki bezpieczeństwa tego kraju. Analizą objęta została treść, proces tworzenia, monitorowania i ewaluacji ...
 • Nowa era zielonego i niskoemisyjnego rozwoju w Chinach (added: 2019-05-23) 

  Gacek, Łukasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Artykuł przedstawia zmiany w ramach polityki środowiskowej w Chinach i fundamentalny rozwój w strukturze energetycznej w perspektywie 2020 r. W pracy przyjęto dwa założenia. Pierwsze, rozwój niskoemisyjny, oparty na ...
 • O naturalności rzek (added: 2019-06-26) 

  Zubek, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  (...) "Rzeka wiele znaczy w krajobrazie. I sama jest krajobrazem. I to nie tylko taka rzeka, która wielka jest jak morze, której szerokość mierzymy kilometrami. Przecież nawet mały strumyk ściąga uwagę. Przykuwa wzrok. ...
 • Od jakości ekologicznej do odpowiedzialności biznesu (added: 2014-09-06) 

  Chodyński, Andrzej (Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 2013)
  Zaprezentowano rozwój pojęcia jakości ekologicznej poczynając od ogólnego pojęcia jakości do miejsca jakości ekologicznej w koncepcji TQEM (Total Quality Environmental Management). Zwrócono uwagę, że jakość ekologiczna ...
 • Od PPZ do Zielonych 2004, czyli polscy Zieloni w sferze polityki instytucjonalnej (added: 2019-06-26) 

  Tkaczewska, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Niemieccy Zieloni dawno zamienili swetry na garnitury. Już w czwartym roku swego istnienia weszli do parlamentu. Obecnie, jako Sojusz 90’/Zieloni, są członkami koalicji rządzącej. Ilość „zielonych” posłów w Parlamencie ...
 • Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw. (added: 2014-01-15) 

  Chodyński, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Przedmiotem rozważań prowadzonych w niniejszej monografii jest problematyka proaktywnego rozwoju przedsiębiorstw. Szczególną uwagę zwrócono na rolę odpowiedzialności ekologicznej przedsiębiorstw jako czynnika tego rozwoju. ...
 • Opodatkowanie ekologiczne narzędziem ochrony środowiska państw nordyckich (added: 2019-05-24) 

  Tomala, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Podatek ekologiczny jest świadczeniem pieniężnym, którego podstawą jest jednostka naturalna pewnego zjawiska, które wywiera szczególnie negatywny wpływ na środowisko. Podstawową funkcją tego podatku powinna być funkcja ...
 • Organization and functioning of legislative bodies in Polish and French territorial self-government: contribution to the discussion (added: 2020-02-04) 

  Augustyniak, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  The article presents a selected issues concerning the organization and functioning of legislative bodies and their decision-making, opinion-giving and consultative competences as well as those related to delegation ...
 • Otoczenie Polski i Niemiec w kontekście polityki bezpieczeństwa w XXI wieku (added: 2019-05-14) 

  Sieg, Hans Martin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Z wprowadzenia: "Od zakończenia zimnej wojny wyzwania polityki bezpieczeństwa zmieniły się fundamentalnie zarówno dla Polski, jak i dla Niemiec. W efekcie tego stanu doświadczenia ż konfliktami zbrojnymi; które oba te ...
 • Państwo demokratyczne, prawne i socjalne: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi. T. 4, Studia społeczne, polityczne i ekonomiczne (added: 2016-11-10) 

  Filipek, Józef; Kaźmierczyk, Stanisław; Jaskiernia, Jerzy; Merezhko, Oleksandr; Pieniążek, Marcin; Stadniczeńko, Stanisław L.; Krauz-Mozer, Barbara; Kubiak, Hieronim; Kilian, Stanisław; Kuciński, Jerzy; Stoczewska, Barbara; Leśniak, Małgorzata; Kurkiewicz, Jolanta; Sozańska, Dominika; Arnold, Udo; Szlachta, Bogdan; Włudyka, Tadeusz; Cziomer, Erhard; Grzybowski, Marian; Karp, Janusz; Bednarz, Andrzej; Bębenek, Marian; Chodyński, Andrzej; Smutek, Halina; Żabicka-Kłopotek, Monika; Ślęzak, Piotr; Szewczyk, Ryszard; Szumpich, Stanisław; Huczek, Marian; Szmyd, Jan; Poździoch, Stefan; Barnes, Pamela; Glušac, Danijela; Barnes, Ian; Cherino, Cristina; Molo, Beata; Paterek, Anna; Brataniec, Katarzyna; Bieniek, Mieczysław; Lasoń, Marcin; Hofreiter, Ladislav; Lelito, Ryszard; Stęplewski, Bogumił; Pluciński, Eugeniusz M.; Czermińska, Małgorzata; Drewry, David J.; Majchrowska, Elżbieta; Ostrowska, Barbara; Michalczyk, Tadeusz; Węcławowicz, Tomasz; Ryland, Diane; Krstić, Bojan; Paszek, Zbigniew (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)