Now showing items 1-1 of 1

  • Demokracja a wymiar współczesnej asymetrii militarnej (added: 2020-02-03) 

    Piątek, Jarosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
    Autor podejmuje próbę opisania współczesnej walki zbrojnej i jej miejsca w relacjach cywilizacyjnych, koncentrując się na tym, przez kogo i w jakiego rodzaju wojnach jest ona prowadzona. Wyjaśnia zależności między pojęciami ...